Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Foretaksregisteret


Hva er foretaksregisteret?

I Norge har vi flere registre som virksomheter kan eller plikter å registrere seg i, alt ettersom hvilken type virksomhet det er snakk om. Registrene er samlet i Brønnøysund, og derav bruker vi navnet Brønnøysundregistrene som en paraplybetegnelsen på alle registrene.

Foretaksregisteret er et av disse, og er ansvarlig for registrering av alle norske og utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge og på norsk kontinentalsokkel.

Andre registre er blant annet Enhetsregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Hva registreres?

Foretaksregisteret holder oversikt over foretakenes navn, adresser, ansvarsforhold, aksjekapital, styresammensetning, vedtekter, revisor, regnskapsfører og så videre.

Når slik informasjon endres, for eksempel at et selskap øker aksjekapitalen, skal endringen meldes til registeret gjennom Samordnet registermelding.

Hvem plikter å stå i Foretaksregisteret?

Foretaksregisterloven sier at alle næringsdrivende selskap (inkluderer samtlige aksjeselskap) plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Registreringen skjer i Samordnet registermelding så snart du har stiftet selskapet.

Enkeltpersonforetak som har mer enn 5 ansatte, driver betalingsforetak, eller som driver handel med innkjøpte varer, plikter også å stå i Foretaksregisteret. Det samme gjelder dersom foretaket skal sette bedriftens eiendeler i pant.

Andre enkeltpersonforetak har rett til å registrere seg (men ingen plikt). Registrering gir vern av foretakets navn (kan da ikke brukes av andre), og foretaket får tilsendt firmaattest.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer