Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Permanente forskjeller


Hva menes med permanente forskjeller?

Når vi sier permanente forskjeller i sammenheng med regnskap, mener vi forskjeller mellom en regnskapsmessig og en skattemessig verdi som ikke utjevnes over tid. Dette i motsetning til midlertidige forskjeller, som nulles ut (verdiene blir til slutt like) på et eller annet tidspunkt.

En midlertidig forskjell oppstår fordi vi periodiserer enkelte inntekter og kostnader, det vil si vi fører de ulike tidspunkt i skattemeldingen og i regnskapet.

Eksempel på en permanent forskjell:

  • Et selskap mottar utbytte fra et annet selskap i samme konsern
  • Utbyttet er (nesten) skattefritt, men regnes som inntekt som skal føres i regnskapet
  • Dermed har selskapet en inntekt som ikke tas med i beregning av selskapsskatten

Siden dette ikke utjevnes over tid, slik en midlertidig forskjell ville blitt utjevnet, er det en permanent forskjell mellom den regnskapsmessige og skattemessige verdien av utbyttet

Driver du et enkeltpersonforetak?

Midlertidige og permanente forskjeller er noe de aller fleste enkeltpersonforetak ikke trenger tenke på.

Begrepene og det regnskapstekniske rundt dem er kun aktuelle for virksomheter som har regnskapsplikt, og som dermed må føre regnskap etter både skattereglene og regnskapsreglene.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer