Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak


Hva er RF-1224?

RF-1224 er skjemaet som enkeltpersonforetak (ENK) måtte fylle ut og sende inn som vedlegg til den personlige skattemeldingen. Her førte du opp det som kalles personinntekt fra næring, det vil si inntekt som spesifikt kom fra foretaket.

I tillegg til skjemaet RF-1224 måtte de fleste ENK også sende inn næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 2. ENK med lavere årsomsetningen enn 50 000 kroner kunne få unntak fra å levere RF-1224 og næringsoppgave.

RF-1224 er erstattet av en næringsspesifikasjon

Fra og med regnskapsåret 2021 (leveres 2022) er vedleggsskjemaer som RF-1224 utfaset. I stedet skal alle enkeltpersonforetak fylle ut en næringsspesifikasjon. Spesifikasjonen er inkludert som et vedlegg til den personlige skattemeldingen.

Næringsspesifikasjonen erstatter også de tidligere næringsoppgavene for ENK, samt alle andre vedleggsskjema i RF-serien.

Forenklingen og endringene gjelder for alle ENK som leverer skattemelding i 2021. Andre selskapsformer som AS, NUF, ANS og DA følger etter med samme endringer i 2023 og 2024.

Ny struktur for skattemelding og næringsspesifikasjon

Skatteetatens modernisering gjør det enklere for ENK å sende inn skattemelding og årsregnskap. Effektiviseringen betyr også at Skatteetaten forventer langt færre feil i skattemeldingene.

  • Omtrent 60 RF-skjema er fjernet, inkludert RF-1224.
  • Tilsammen utgjorde dette cirka 6500 felt som potensielt måtte fylles ut.
  • I stedet er alt samlet i en næringsspesifikasjon som vedlegg til skattemeldingen.
  • Næringsspesifikasjonen er bygd opp etter tema som hører naturlig sammen, noe som gjør utfyllingen enklere.

Skattemeldingen bør leveres fra et regnskapsprogram

De som driver enkeltpersonforetak kan velge selv om de vil levere skattemelding og næringsspesifikasjon manuelt via Skatteetaten.no eller fra et regnskapssystem.

Innsending fra regnskapsprogram er anbefalt av Skatteetaten.

Program som Luca Regnskap er tettere integrert med etatens systemer. Etaten har en valideringstjeneste som gjør at differanser og ulogiske tall i regnskapet oppdages. Dermed kan feil bli rettet før innsending. I tillegg bruker Skatteetaten i langt større grad informasjon de har fra før, noe som også effektiviserer prosessen.

Alt dette gjør innsending fra regnskapsprogram langt enklere, tidsbesparende og med lavere risiko for feil.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer