Sånn leverer du skattemelding for enkeltpersonforetak (ENK)

Ben Fischer

Tar ca 5 minutter å lese

Her får du en enkel gjennomgang av hvordan du sender inn skattemelding og næringsspesifikasjon for enkeltpersonforetak. Dette er i praksis årsoppgjøret for ENK.

Fristen for å levere skattemelding og næringsspesifikasjon er 31. mai hvert år.

Næringsspesifikasjonen ligger sammen med skattemeldingen, og den erstatter den gamle næringsoppgaven som ENK måtte sende inn tidligere.

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak

Når du er selvstendig næringsdrivende er det ikke noe juridisk skille mellom din privatøkonomi og økonomien i virksomheten din. Du må likevel holde tallene separat når du foretar årsoppgjør og rapporterer til staten.

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak betyr at du må sende inn:

 • Personlig skattemelding - Skattemeldingen fylles ut på forhånd av Skatteetaten. Du får SMS eller epost når den er klar, og kan deretter gå igjennom og sjekke at alt stemmer.
 • Næringsspesifikasjon - Denne må du fylle ut selv. De fleste ENK gjør det i regnskapssystemet de bruker til daglig. Rapporten blir opprettet og sendt direkte fra regnskapsprogrammet, med mindre du har valgt et klønete system som ikke fikser dette.

Hvis du skal fylle ut og levere næringsspesifikasjonen uten hjelp fra et regnskapsprogram må du gjøre dette hos Skatteetaten. Tidligere skulle du logge inn via Altinn, men dette er nå endret.

I avsnittene nedenfor forklarer vi først hvordan du leverer gjennom et regnskapsprogram, og deretter hvordan du leverer manuelt. Les også tipsene i avsnittene lenger ned.

Levere skattemelding via regnskapsprogram

Det tar som regel ikke mer enn noen få minutter å få gjennomført årsavslutningen i Luca Regnskap. Du sparer ikke bare tid, men unngår også feil i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen som sendes inn.

Luca Regnskap og de fleste andre regnskapsprogram snakker samme språk som Skatteetaten. Systemet er bygget på en standard for regnskapsdata som kalles SAF-T - forkortelse for Standard Audit File for Tax.

SAF-T effektiviserer innsending av blant annet næringsspesifikasjon, skattemelding for bedrifter og Mva-meldinger. Eventuelle feil oppdages når rapportene blir opprettet, og dermed kan du rette feilene før du sender inn.

I Luca Regnskap gjør du dette:

 1. Gå til Regnskap i hovedmenyen
 2. Åpne Årsoppgjør som du finner nederst i listen
 3. Følg anvisningen og send inn skattemelding + næringsspesifikasjon på 1-2-3

Hvis det er noe som ikke stemmer i regnskapet blir du gjort oppmerksom på dette, og du får hjelp til å rette opp eventuelle feil.

Når næringsspesifikasjonen er opprettet blir den en del av skattemeldingen din. Dermed har du alle opplysninger på et sted når du skal sjekke at alt stemmer.

Levere skattemelding manuelt hos Skatteetaten

Det er betydelig enklere å opprette næringsspesifikasjon i et regnskapsprogram. Men, skal du gjøre dette manuelt er det en trøst at prosessen er effektivisert også der.

Næringsspesifikasjonen erstatter de gamle næringsoppgavene og en rekke vedleggsskjema (RF-skjemaene). Spesifikasjonen er mer logisk og enklere oppbygd, og du slipper å hoppe frem og tilbake når du fyller ut. For eksempel finner du alt som har med bedriftens bankkonto å gjøre i samme temaområde i spesifikasjonen.

Slik sender du inn manuelt:

 1. Gå til Skatteetatens veileder og innlogging for næringsspesifikasjon.
 2. Fyll inn næringsopplysningene dine.
 3. Sjekk at alt stemmer etter at skattemeldingen er oppdatert.
 4. Send inn før 31. mai.
Skatteetaten anbefaler at også ENK sender inn rapporter som skattemelding, næringsspesifikasjon og Mva-melding fra regnskapsprogram. Erfaringene viser at prosessen blir enklere, mer effektiv og med færre feil.

#1 Frist for innsending av skattemelding

Fristen for innsending av skattemelding for enkeltpersonforetak er den samme som for selskap og privatpersoner.

Send innen 31. mai!

#2 Søke om utsettelse

Vet du allerede nå at du ikke rekker fristen? Søk om 30 dagers utsettelse! Gjør dette i god tid før fristen. Dersom du ikke leverer skattemelding og næringsspesifikasjon i tide kan du bli ilagt tilleggsskatt og tvangsmulkt.

En innvilget utsettelse vil gjelde automatisk for din ektefelle, så fremt ektefellen ikke driver næringsvirksomhet selv.

Hvis du leverer skattemeldingen etter at fristens utløp, og ikke har fått innvilget utsettelse, må du legge ved en begrunnelse. Begrunnelsen vil få innvirkning når Skatteetaten vurderer tilleggsskatt og tvangsmulkt.

#3 Doble oppføringer i skattemeldingen

I og med at skattemeldingen er utfylt på forhånd er det en risiko for at enkelte poster blir oppført dobbelt.

Et typisk eksempel er renter du har mottatt eller betalt fra bedriftskontoen din. Slike tall kan dermed bli ført opp både i skattemeldingen og i næringsspesifikasjonen.

Kontroller slike forhold før du sender inn, og fjern eventuelle doble oppføringer.

#4 Fradrag for enkeltpersonforetak

Både du og enkeltpersonforetaket ditt har krav på en rekke fradrag. Skatteetaten får som regel oppført alt rett i den personlige skattemeldingen, men du bør likevel kontrollere at alt ble riktig.

Etaten er imidlertid ikke involvert i utfyllingen av alt som har med næringsvirksomheten din å gjøre. Derfor er det enda viktigere å sjekke at alt stemmer der, og at du fikk med fradragene du har krav på.

Bruk Skatteetatens fradragsveiledere:

#5 Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt

Alle enkeltpersonforetak betaler skatten på forskudd. Dette skjer i fire terminer per år, med forfall slik:

 1. Forfall - 15. mars
 2. Forfall - 15. juni
 3. Forfall - 15. september
 4. Forfall - 15. desember

#6 Unngå restskatt og renter

Ligger du an til å få restskatt? Hvis du betaler tilleggsforskudd innen 31. mai unngår du restskatt, og dermed også eventuelle rentekostnader.

#7 Må du sende næringsoppgave likevel?

Noen få personlige næringsdrivende med enkeltpersonforetak skal inntil videre sende inn næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen.

Dette gjelder dersom foretaket har årsregnskapsplikt.

Kravet til å sende inn årsregnskap gjelder for alle ENK som har:

 • En samlet verdi på mer enn 20 millioner kroner
 • Ansatte som totalt utgjør mer enn 20 årsverk Alle andre ENK sender inn næringsspesifikasjon slik forklart lenger opp i artikkelen.

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer