Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Transaksjonsprinsippet


Hva er transaksjonsprinsippet?

Transaksjonsprinsippet er et av flere regnskapsprinsipper som er nedfelt i Regnskapsloven.

Lovens § 4-1 annet ledd sier følgende:

  • Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Spørsmålet om det har funnet sted en transaksjon avgjøres om det har skjedd en overføring av risiko og kontroll.

Sagt enklere:

  • Når du for eksempel kjøper en vare og mottar faktura, er det den avtalte prisen på fakturaen som er varens verdi
  • Kjøpet skal bokføres på samme tidspunkt som du mottok fakturaen
  • En eventuell endring i varens verdi som kommer senere skal ikke tas hensyn til

Transaksjonsprinsippet i praksis når du bokfører

Formålet med transaksjonsprinsippet er å sørge for at verdien av varer og tjenester forblir de samme i regnskapet.

La oss si bedriften din produserer og selger kaker:

  • Du kjøper inn sukker til kakeproduksjonen og mottar faktura for dette 10. februar.
  • Transaksjonen (kjøpet) skal dermed bokføres den 10. februar, selv om du kanskje betaler fakturaen 14 dager etterpå.
  • Senere, når du betaler fakturaen, skal dette registreres i regnskapet.

Nå er verdien av varen låst i henhold til transaksjonsprinsippet, og du kan ikke endre verdien i regnskapet på et senere tidspunkt, for eksempel fordi prisen på sukker har steget.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer