Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Regnskap


Hva er et regnskap?

Et regnskap er en oppstilling av inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler til et foretak eller annen aktør, for eksempel et aksjeselskap, enkeltpersonforetak, konsern, organisasjon, forening, kommune eller staten.

Når du fører regnskap dokumenterer du og holder oversikt over alle inntektene og utgiftene til virksomheten. Gjennom regnskapet får du og andre et bilde av den økonomiske situasjonen i bedriften.

Grunnlaget for skatter og avgifter

Grunnen til at nesten alle foretak plikter å føre regnskap er at dette gir grunnlaget for beskatning og avgifter. For at staten skal kunne kreve skatt må de vite hva foretaket har av inntekter og utgifter

Regnskapet viser også hva bedriften krever inn av merverdiavgift på vegne av staten, hvor mye mva foretaket selv har betalt, og derav hvordan mva-oppgjøret skal foretas.

Regnskapet er også av interesse for blant annet foretakets samarbeidspartnere, kunder, leverandører, investorer og for Statistisk sentralbyrå.

Hvem plikter å føre regnskap?

Vi skiller mellom såkalt regnskapsplikt og bokføringsplikt i forbindelse med regnskap.

  • Regnskapsplikt = plikt til å utarbeide og sende inn årsregnskap. Alle aksjeselskap og noen enkeltpersonforetak har regnskapsplikt.
  • Bokføringsplikt = plikt til å føre regnskapet i henhold til bokføringsreglene. Alle næringsdrivende (AS og ENK) har bokføringsplikt, unntatt enkeltpersonforetak med veldig lav omsetning, og som har et preg av å være hobbyvirksomhet.

Slik fører du regnskap

Større virksomheter setter som regel bort regnskapsføringen til et regnskapsbyrå, og da ofte i kombinasjon med at de har egne regnskapsansatte som gjør deler av arbeidet, eller de har en egne regnskapsavdeling. Småbedrifter fører ofte regnskap selv for å spare penger, og for å få kontroll over, og innsikt i, foretakets økonomi.

Å føre regnskap er ikke vanskelig for de fleste, men du bør ha et brukervennlig og smart regnskapsprogram dersom du ikke er utdannet i faget. Les vår guide om hvordan du fører regnskapet selv, så får du en god oversikt over hva som skal til.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer