Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Trinnskatt


Hva er trinnskatt?

I Norge har vi såkalt progressiv beskatning av personinntekt, det vil si at jo høyere personinntektene er, desto mer betaler du i skatt. Tidligere brukte Skatteetaten navnet Toppskatt om den progressive beskatningen, men siden 2016 brukes navnet Trinnskatt.

Trinnskatt på personinntekt

Personlige skatteytere betaler skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift, og dersom disse inntektene er høye nok, kommer trinnskatten på toppen. Per inntektsåret 2022 er grensen for når trinnskatten slår inn satt til 190 349 kroner.

Som personinntekt regnes blant annet:

Kapitalinntekter tas ikke med i beregningsgrunnlaget, det vil si inntekter fra blant annet renter, aksjegevinst, utbytte og leieinntekter. Fradrag, for eksempel for renteutgifter, tas heller ikke med i beregningen av trinnskatt.

Trinnskatt består av 5 trinn

Satsene for trinnskatten er stigende og fordelt på fem trinn. Per 2022 er dette grensene og skattesatsene for hvert av trinnene:

  1. 1,7 % for inntekter mellom 190 350 – 267 899 kroner
  2. 4,0 % for inntekter mellom 267 900 – 643 799 kroner
  3. 13,4 % for inntekter mellom 643 800 – 969 199 kroner *
  4. 16,4 % for inntekter mellom 969 200 – 1 999 999 kroner
  5. 17,4 % for inntekter over 2 000 000 kroner

* Hvis du er skattepliktig innen tiltakssonen Troms og Finnmark er trinnskatten 11,4% for inntekter mellom 643 800 – 969 199 kroner.

Litt høyere trinnskatt i 2023

For inntektsåret 2023 er trinnskatten satt opp med 0,1 prosentpoeng for de tre øverste trinnene. Satsene for 2023 blir da slik:

  1. 1,7 %
  2. 4,0 %
  3. 13,5 %
  4. 16,5%
  5. 17,5%

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer