Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Aksjeeierbok


Hva er en aksjeeierbok?

En aksjeeierbok er et register over alle aksjeeiere i et aksjeselskap. Den skal angi opplysninger om aksjeeiere, hvor mange aksjer hver aksjonær eier, og skal alltid være oppdatert.

Se vår korte forklaring på hva aksjeeierboken er

Hvilke opplysninger står i en aksjeeierbok?

I aksjeierboken finner man opplysninger om

  • hvem som er eierne i et aksjeselskap (aksjonærene)
  • informasjon om aksjonærene (navn, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, adresse)
  • hvor mange aksjer hver aksjonær eier.

Hvorfor må man ha et aksjeeierbok?

Aksjeloven krever at alle aksjeselskap må føre en aksjeeierbok og at den alltid må være oppdatert.

Det er også viktig i praksis at selskapet vet hvem som eier aksjene:

Aksjeeierbok i praksis - for små bedrifter

I små bedrifter selges og kjøpes aksjer vanligvis ikke så ofte. De fleste fører derfor aksjeeierboken manuelt. Man skriver rett og slett ned en liste over aksjonærene med følgende kolonner:

  • aksjonærens navn
  • aksjonærens fødselsnummer (privatperson) eller organisasjonsnummer (bedrift)
  • aksjonærens adresse
  • antall aksjer aksjonæren eier
  • aksjenummer fra/til
  • evt. tilleggsopplysninger om dato for ervervelse/salg, aksjeklasse, eller andre opplysninger

Du kan også bruke denne dokumentmalen fra Altinn.

Dette fikser du altså selv, og helt gratis.

Aksjeeierbok i praksis - for store bedrifter

For store aksjeselskap (og spesielt allmennaksjeselskap, ASA) der aksjene kan skifte eier mange ganger om dagen hadde det vært umulig å føre aksjeeierbok manuelt - de bruker istedenfor opplysninger fra aksjehandel på børs til å føre aksjeeierbok digitalt og automatisk.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer