Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Finansregnskap


Hva er et finansregnskap?

Finansregnskap, også kalt årsregnskap, skal gi en full oversikt over selskapets økonomiske hendelser gjennom året. Finansregnskapet gjøres tilgjengelig for offentligheten og er derfor nødt til å opptre i henhold til selskapets transaksjonshistorikk gjennom året.

Hva må et finansregnskap inneholde?

  • Resultatregnskap (inntekter og kostnader)
  • IB og UB (selskapets eiendeler ved årets start og slutt)
  • Kontantstrømoppstilling (selskapets inn- og utbetalinger)
  • Noteopplysninger (kommentarer til regnskapet, for eksempel antall aksjer fordelt på antall eiere)

Forskjellen på finansregnskap og driftsregnskap

Finansregnskapet reguleres av både av regnskapsloven og bokføringsloven. Det vil si at man i dette regnskapet er nødt til å ta hensyn det loven sier om verdivurdering, som for eksempel forsiktighetsprinsippet og prinsippet om historisk kost. Siden eiendelers virkelige verdi gjerne kan være forskjellig fra deres historiske kost (f.eks ved kjøp av aksjer), kan finansregnskapet avvike noe fra den faktiske situasjonen i virksomheten.

Driftsregnskapet skal derimot kun besittes av bedriften selv og trenger derfor ikke følge disse prinsippene. Her vil man gjerne legge til grunn de reelle verdiene som bedriften besitter, og man vil derfor kunne få et mer korrekt bilde av den faktiske situasjonen i selskapet via disse opplysningene. Merk at det er strengt forbudt å distribuere dette regnskapet til eksterne parter, og investeringer på grunnlag av disse opplysningene anses ofte som innsidehandel som i verste fall straffes med 6 år i fengsel.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer