Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Foretaksformer


Hva er foretaksformer?

I Norge har vi primært fire forskjellige foretaksformer for næringsdrivende: aksjeselskap (AS), enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS og DA) og samvirkeforetak (SA).

Hvilke foretaksformer har vi?

Aksjeselskap (AS)

Dette er foretaksformen for deg som ønsker begrenset risiko. Her stilles du og dine eventuelle medgründere kun ansvarlig for den kapitalen som skytes inn i selskapet, aksjekapitalen. Det kreves at stiftern(e) disponerer minimum 30 000kr for å starte opp. Disse pengene kan brukes til å betale regninger. Ved en eventuell konkurs, vil gjeld som ikke kan dekkes av selskapet bli slettet og eierne kan gå unna “smertefritt’.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Dersom du ønsker å starte opp virksomhet uten startkapital, er enkeltpersonforetaket et godt alternativ. Fordelen er at det er enkelt å starte opp, men merk at du og enkeltpersonforetaket er samme juridiske enhet. Du stilles derfor personlig ansvarlig for all gjeld som foretaket måtte pådra seg. Det kan derfor være risikofylt å drive ENK, skulle virksomheten pådra seg mye gjeld og gå dukken.

Ansvarlig selskap (ANS og DA)

I et ansvarlig selskap er eierne ansvarlig for selskapets gjeld, slik som i et enkeltpersonforetak. Fordelen her er at man kan være flere eiere, og at risikoen derfor spres. Det finnes to typer ansvarlig selskap: ett med solidarisk ansvar og ett med delt ansvar. Ved solidarisk ansvar, har alle eierne ubegrenset ansvar for selskapets gjeld - og ved konkurs vil kreditor kunne kreve inn gjelden fra en vilkårlig eier. Det vil videre være opp til eierne selv å ordne opp seg i mellom. Ved delt ansvar derimot, stilles eierne kun ansvarlig for selskapets gjeld i linje med egen ansvarsandel. Størrelsen på ansvarsandelen samsvarer ofte med eierandelen, slik at hvis du eier 20% av selskapet vil du også stilles ansvarlig for 20% av gjelden. Den enkelte eiers ansvarsandel skal for øvrig fastslås i selskapsavtalen.

Samvirkeforetak (SA)

Dersom dere er flere privatpersoner som ønsker å drive virksomhet sammen, kan dere starte et samvirkeforetak sammen. Det er også mulig å slå sammen sammen ditt enkeltpersonforetak med ett eller flere andre og til sammen bli et samvirkeforetak. Denne foretaksformen deler mange likheter med aksjeselskap, for eksempel ved at eiernes ansvar begrenses til den innskutte kapitalen. Det stilles ikke krav til kapitalinnskudd ved oppstart. Samvirkeforetak baserer seg først og fremst på brukernytte, det vil si at overskudd skal gagne brukeren av godet som foretaket selger. Det er ingen eksterne investorer i et samvirkeforetak, og avkastning på investert kapital står derfor ikke i fokus her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer