Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Gjeldskonvertering


Hva er gjeldskonvertering?

Begrepet gjeldskonvertering brukes i forbindelse med kapitalforhøyelse i et selskap. Selskapets aksjekapital økes ved å utstede nye aksjer til en kreditor som selskapet står i gjeld til. Vi bruker også begrepet gjeldsemisjon om det samme.

Eksempel:

 • Kakebakeriet AS skylder Melvareleverandøren AS penger
 • Melvareleverandøren kjøper aksjer i Kakebakeriet, og kjøpet av aksjene motregnes mot gjelden

Gjennomføring av en gjeldsemisjon

Slik foregår en gjeldskonvertering i praksis:

 • Gjelden må være reell og bokført
 • Partene må være enige om at kjøpet av aksjene skal motregnes mot gjelden
 • Styret i selskapet som skylder pengene må fremsette forslag om kapitalforhøyelse i generalforsamlingen, inkludert forslag om at dette skal gjøres gjennom en gjeldskonvertering
 • Styret må fremlegge en redegjørelse for innskuddet, med verdivurdering
 • Revisor skal bekrefte redegjørelsen
 • Generalforsamlingen må fatte vedtak med minimum ⅔ flertall
 • Aksjetegningen (de nye aksjene som utstedes og som skal motregnes gjelden) skal skje i generalforsamlingsprotokollen eller i et særskilt dokument dersom aksjetegningen skjer i etterkant av generalforsamlingen
 • Kapitalforhøyelsen skal meldes til Foretaksregisteret innen 3 måneder (førhøyelsen av aksjekapitalen anses først når denne registreringen er gjort)
 • Kapitalinnskuddet må bekreftes av revisor

Det er flere forhold som må hensyntas i denne forbindelsen, blant annet skattemessige hensyn. Hvis gjeldskonvertering er aktuelt for din bedrift anbefaler vi at du får hjelp fra en erfaren regnskapsfører, revisor eller advokat.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer