Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Styrehonorar


Hva er et styrehonorar?

Et styrehonorar er betaling til de som er medlemmer av selskapets styre. Vi bruker også begrepet styregodtgjørelse om det samme.

Styrehonorar er lønn

Den som mottar styrehonorar skal betale skatt av dette. Selskapet som honorerer styremedlemmene må betale arbeidsgiveravgift og levere A-melding.

Det er dermed ingen skattemessig fordel for en som eier et selskap å gi seg selv styrehonorar i stedet for lønn. Skatte- og avgiftsmessig kommer det ut på det samme.

Hvem bestemmer at styret skal honoreres?

I henhold til aksjeloven § 6-10 er det selskapets generalforsamling som bestemmer om styret skal ha honorar eller ikke, og som eventuelt fastsetter honorarets størrelse.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer