Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Kjøp av mat og drikke


Hvis du har kjøpt noe mat eller drikke som i forbindelse med bedriften din, kan du føre dette inn i regnskapet ditt. I denne hjelpeartikkelen går vi gjennom noen generelle regler for føring av mat og drikke.

Finner du likevel ikke svar på det du lurer på her? Du kan ringe Skatteetaten på 800 80 000 og se om de kan hjelpe deg, eller spørre din regnskapsfører. Har du ikke en fast regnskapsfører kan du benytte deg av vår chat med regnskapsfører.

Les mer om vår chat med regnskapsfører her.

Se vår korte forklaring om kjøp av mat og drikke her

Mat og drikke

For å sette det litt på spissen: Staten er i utgangspunkt litt skeptisk til at folk fører mat og drikke som utgifter i bedriften. Hvorfor det? Jo, fordi risikoen er at de som har en bedrift “lurer” privat konsum inn i bedriftsregnskapet sitt og tar skattefradrag for det som er privat konsum.

Derfor er det i utgangspunktet som følgende: betaler en bedrift mat og drikke for eieren eller ansatte, så skal det rapporteres inn som en skattepliktig fordel (tenk: litt som lønn) for vedkommende, som personen da må skatte av (som man betaler skatt på vanlig lønn).

Det finnes likevel noen unntak, og nedenfor går vi gjennom de vanligste unntakene.

Kantinekostnader

Bedriften kan helt fint kjøpe inn f.eks. lunsj til de ansatte, og det er mulig å unngå at dette må meldes inn som en skattepliktig fordel for de ansatte. Det man da må gjøre er å legge et kantinetrekk inn på lønnsslippen. Dermed trekkes den ansatte for litt lønn hver måned, slik at den ansatte i prinsipp betaler til bedriften for lunsj. Da er kemneren fornøyd - de ansatte har jo da ikke fått noe skattepliktig fordel, de har betalt for det. I vårt regnskapssystem kan du enkelt legge til kantinetrekk på ansatte når du betaler ut lønn. Forøvrig burde de ansatte trekkes minst for arbeidsgivers selvkost for råvarene som spises.

Overtidsmat

Overtidsmat er et av unntakene, men det finnes likevel noen krav. Disse kravene gjelder både for enkeltpersonforetak, eier av aksjeselskapet eller ansatte.

  • Arbeidstaker (ansatt) må jobbe i mer enn 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet.
  • I 2021 er beløpsgrensen på 200,- per dag (uavhengig av om den ansatte kjøper inn maten selv og arbeidsgiver dekker utgiften, eller arbeidsgiver kjøper maten direkte)
  • Kjøpet må alltid dokumenteres (kvittering, faktura) og skal inneholde navn på personen(e) som spiste. Denne skal registreres i regnskapet under Utgift > Regninger > Ny utgift mot konto 5915 Overtidsmat.

Dekker arbeidsgiver mer enn 200,- per dag, blir bare det beløpet som går over grensen skattepliktig. Merk at leveringskostander inngår ikke i beløpet på 200,-, så disse kan dekkes i tillegg.

Det har ingenting å si når den ansatte spiser maten, så lenge de jobber mer enn 10 timer den aktuelle dagen.

Mat og drikke med kunder / Representasjon

Enkel bevertning, mat og drikke, ikke brennevin.

Har du hatt et møte med kunder, hvor du for eksempel har spandert lunsj på kunden din? Dette kalles for ofte for “representasjon” og har egne regler.

  • Utgiften har en beløpsgrense på 500,- per person i 2021 hvis maten serveres utenfor arbeidslokalene.
  • Hvis beløp som går over denne beløpsgrensen, vil man ikke kunne få fradrag for noe av beløpet.
  • Rimelige mengder øl og vin (ikke brennevin) som kjøpes sammen med måltidet kan du få fradrag for hvis totalbeløpet er under beløpsgrensen. For eksempel én øl kjøpt sammen med middag.

Hvis utgiften gjelder for beløp under beløpsgrensen, føres det mot 7350 Representasjon, fradragsberettighet. Hvis beløpet overstiger beløpsgrensen, skal hele beløpet føres mot konto 7350 Representasjon, ikke fradragsberettiget.

Brennevin

Brennevin er drikke som har 20 års aldergrense i Norge, og det er aldri fradrag for dette. Dette gjelder også i tilfeller hvor man ellers har holdt seg under beløpsgrensen på 500,-. Hvis kvtteringen/fakturaen for kjøpet inneholer brennevin, får du ikke fradrag for noe annet på kvitteringen.

Mat og drikke til videresalg

Du får fradrag for mat og drikke du skal selge videre hvis selskpet er mva-pliktig. Det er bare selskap som faktisk driver med produksjon av mat, salg av mat eller servering som kan få mva-fradrag på kjøp av mat og drikke (når det skal selges videre). Hvis selskapet ditt ikke driver med salg av mat og drikke, vil du ikke få mva-fradrag.

  • Innkjøp av mat og drikke som du selger videre uten gjøre noen endringer (flasker med brus, innpakket sjokolade, o.l.) føres mot konto 4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats.
  • Innkjøp av mat som skal bearbeides før de selges skal føres mot konto 4030 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer