Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Registrere utlegg / tilbakebetalinger


Hvis du eller andre i selskapet ditt har kjøpt en vare eller tjeneste som tilhører driften av selskapet med private penger, skal dette føres som et utlegg (tilbakebetaling). Siden vedkommende har betalt med sine egne penger skal selskapet derfor betale tilbake det de har lagt ut for.

Denne guiden gjelder ikke for kvitteringer og fakturaer hvor selskapet har eller skal betale leverandøren direkte med penger fra bedriftskontoen. De skal føres som “Faktura” eller “Kvitteringer” i utgiftsflyten.

Registrer utlegg

  1. Last opp bilde av kvitteringen i “Innboks”
  2. Klikk på “Ny utgift”
  3. Velg “Tilbakebetaling”’
  4. Fyll ut alle feltene her
  5. Velg om selskapet allerede har tilbakebetalt eller om betalingen skal registreres senere

Husk å faktisk betale tilbake til personen som har lagt ut!

Utlegg betalt med private penger som skal viderefaktureres

Noen ganger skal utlegg som en ansatt har betalt med private penger viderefaktureres til kunden (oppdragsgiver) som har kjøpt tjenesten eller varen. Som regel så skal du først føre kvitteringen som et utlegg og tilbakebetale personen som har lagt ut. Deretter kan du legge inn beløpet som skal viderefaktureres som en egen produktlinje i fakturaen for leveransen. Nedenfor kommer et eksempel på en av de vanligste utleggene som blir gjort med private penger, reisekostnader, som ofte viderefaktureres til kunden din.

Ole tar tog til og fra kunden din for å utføre tjenesten du leverer. Togbilletten frem og tilbake koster 200,- inkl. mva og Ole betaler den med sine egne penger. Ole sender så et bilde av kvitteringen til deg, siden han skal ha tilbake pengene for togbilletten. Du fører inn kvitteringen som et utlegg (tilbakebetaling) og overfører 200,- fra selskapets bedriftskonto til Ole sin privatkonto. Deretter sender du en faktura til kunden din. På denne fakturaen legger du til en ny produktlinje som du for eksempel kaller "Viderefakturering av reisekostnader" med beløp 176,- ekskl. mva. Deretter legger du på 25% mva slik at totalen blir 220,-.

Mva på utgifter som viderefaktureres

Hvis selskapet ditt er mva-registrert, kan du fakturere reisekostnader med 25% mva hvis det er en del av leveransen og leveransen skal også faktureres med 25% mva (tilsvarende med 12% eller 15%). Hvis leveransen ikke er mva-pliktig kan du ikke legge på 25% mva.

Hvis du får fradrag for reisekostnaden er det nettobeløpet du skal viderefakturere med 25%. Dette er fordi du ikke kan fakturere “dobbel mva” til kunden din.

Det er forskjellige regler rundt merverdiavgift på utgifter som viderefaktureres til oppdragsgiver. Det er anbefalt at du undersøker grundig hvilke regler som gjelder for deg og de produktene/tjenestene ditt selskap leverer, samt at du undersøker hvilke avtaler du har gjort med din oppdragsgiver. Ta kontakt med en regnskapsfører om du trenger hjelp.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer