Regnskapsordboken

Aksjekapital


Hva er aksjekapital?

Du har helt sikkert hørt om egenkapital. Egenkapitalen i selskapet ditt består av overskudd som den har tilegnet seg gjennom driften, samtidig midler som har blitt skutt inn på andre måter. Vi skiller gjerne mellom egenkapital og aksjekapital.

Hva består aksjekapital av?

For mange selskaper består kun aksjekapitalen av de 30 000kr som man trenger for å stifte selskapet, men det er også mulig å øke denne gjennom å utføre det som kalles for en kapitalforhøyelse. Aksjekapitalen er heller ikke nødt til kun å bestå av penger, den kan også bestå av realkapital som bygninger, biler og andre fysiske midler. Dersom det besluttes at selskapet skal utføre en kapitalforhøyelse i form av realkapital, kalles dette for et tinginnskudd.

Er aksjekapitalen “hellig”?

Det er en vanlig antagelse at beløpet som skytes inn som aksjekapital ved oppstart ikke kan brukes til noe, at beløpet kun skal stå i ro på kontoen i evig tid. Dette er feil, beløpet kan fint disponeres til å betale regninger og andre utgifter med - men det kan derimot ikke tas ut som utbytte. Du kan altså se på aksjekapitalen som en slags buffer i tilfelle saldoen på driftskontoen ikke strekker til i betalingen av regninger. Merk dog at man helst bør unngå å bruke for mye av aksjekapitalen til slike formål, da en lav aksjekapital blant annet sender et negativt signal til potensielle investorer.

© 2021 Luca Labs AS.