Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Aksjonærmodellen


Hva er aksjonærmodellen?

Aksjonærmodellen er en metode for beskatning av aksjeinntekter som tilkommer personlige aksjonærer (privatpersoner). Modellen innebærer at aksjeinntekter som er innenfor skjermingsfradraget ikke skal beskattes som eierinntekter.

I praksis:

  • Du må betale skatt av gevinst fra utbytte eller salg av aksjer
  • Før skatten blir beregnet trekkes skjermingsfradraget fra gevinsten
  • Skjermingsfradraget gjør at litt av gevinsten blir skattefri
Se vår korte forklaring på hva aksjonærmodellen er

Beregning av skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget beregnes slik:

  • Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag

Skjermingsgrunnlaget er aksjens opprinnelige anskaffelsesverdi, pluss tilhørende utgifter (for eksempel meglerutgifter). Grunnlaget ganges med skjermingsrenten, en rente som fastsettes Skattedirektoratet hvert år.

Fradraget blir beregnet hver eiet aksje per 31. desember hvert år. Hvis du ikke mottar utbytte eller selger aksjen et år, og dermed ikke benytter deg av skjermingsfradraget, vil fradraget fremføres til et eventuelt utbytte/aksjegevinst senere.

Hvem gjelder aksjonærmodellen for?

Aksjonærmodellen gjelder for personer som er aksjonærer eller andelseiere, og som er skattemessig bosatt i Norge. Personer som er bosatt i utlandet omfattes ikke av modellen, unntatt aksjonærer som er bosatt i et annet EØS-land. Disse kan gis skjermingsfradrag ved søknad om refusjon.

Selskap omfattes ikke av aksjonærmodellen, og selskapene kan i stedet benytte seg av Fritaksmetoden for beregning av skatt av overskudd.

Omtrent lik skatt i ENK og AS

Når du driver et ENK må du betale inntektsskatt fortløpende av alt overskudd i foretaket. Skatten beregnes av inntektene minus utgifter som gir rett til skattefradrag.

I et aksjeselskap kan du motta overskudd enten som lønn eller som utbytte, eller eventuelt ved salg av aksjer i selskapet. Et utbytte eller gevinst ved salg av aksjer (også når du selger aksjer i andre selskap) til deg som eier skal da beskattes etter aksjonærmodellen.

Aksjonærmodellen gjør at skatten blir omtrent lik, enten du tar ut overskuddet som lønn i ENK eller AS, eller som utbytte i AS. Per 2022 er skatten på aksjegevinster etter aksjonærmodellen på 35,2%.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer