Regnskapsordboken

Fritaksmetoden


Hva er fritaksmetoden?

Når du personlig mottar utbytte fra selskaper du har kjøpt aksjer i eller selger aksjene dine med gevinst, blir du trukket 31,68% i skatt på fortjenesten pr. 2021. Når aksjeselskaper gjør det samme derimot, kan de dra fordel av noe som heter fritaksmetoden.

Fritaksmetoden i praksis

Aksjeselskaper som mottar utbytte fra andre selskaper, skatter kun 0,66% av beløpet som utbetales. Ved salg av aksjer som har generert en gevinst for selskapet ditt, er gevinsten helt skattefri. Aksjeselskaper kan som regel handle innenfor fritaksmetoden ved investeringer i andre aksjeselskaper, men det er enkelte kriterier som må innfris.

Når er fritaksmetoden gjeldende?

Aksjeselskaper befinner seg som regel innenfor fritaksmetoden når de kjøper aksjer i et annet aksjeselskap, men det er også tilfeller hvor de havner utenfor:

  • Når ditt norsk-registrerte aksjeselskap eier aksjer i et børsnotert aksjeselskap utenfor Europa, gjelder ikke lenger fritaksmetoden og selskapet beskattes etter vanlig sats ved slike investeringer.
  • Fritaket er også kun gjeldende for aksjer, andre verdipapirer enn dette vil ikke falle inn under fritaket og vanlig beskatning skjer som følge.
  • Aksjene er nødt til å tilhøre et selskap i Europa eller et ikke-børsnotert selskap utenfor Europa.
  • Selskapet som aksjene gjelder i er nødt til å være registrert i et land med selskapsskatt.
  • Den siste forutsetningen er ved utbetaling av utbytte, størrelsen av dette beløpet må være i henhold til den lovbestemte summen.

Innfris disse kravene, kan selskapet ditt motta skattefri gevinst og tilnærmet skattefrie utbytteinntekter som følge av aksjeinvesteringer.

Les mer om fritaksmetoden på skatteetatens nettside.

Alle regnskapsord

© 2021 Luca Labs AS.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer