Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Dobbel bokføring


Hva er dobbel bokføring?

Har du hørt uttrykket at enhver sak har to sider? Dette gjelder også i regnskap. Dobbel bokføring vil kort forklart si at man må føre enhver transaksjon på minst to steder i regnskapet. Denne artikkelen forklarer dette nøyere.

Dobbel bokføring: Balanse og resultat

Ordene debet og kredit er motsetninger og stammer fra latinsk. Forholdet mellom disse kan virke ulogisk i starten, men så fort du har lært det blir det omtrent som å sykle. Når du fører regnskapet ditt er det to steder hvor bilagene føres mot: balansen og resultatet. Disse to samhandler i alle transaksjoner som innebærer at du har kjøpt eller solgt noe, balansen og resultatet skal derfor ha minst ett bilag hver ved slike transaksjoner. For å forstå forholdet mellom debet og kredit, er det viktig å skille mellom bokføring på balansen og bokføring på resultatet. Regelen er at debet i balansen betyr økning av eiendeler og reduksjon av gjeld, mens kredit gjør det motsatte. I føringene som går til resultatet derimot, vil debet øke kostnadene og kredit øke inntektene. Husk at summen av debet og summen av kredit skal gå i null, det vil si at akkurat like mye skal føres på begge sider. Nedenfor kommer en nærmere forklaring.

Dobbel bokføring ved salg av varer

Når du selger varer i bedriften din, er det minst to steder denne hendelsen skal føres opp i regnskapet. Salgsinntektskontoen finner du i resultatet, mens kontoen som pengene fra salget havner på finner du på bankkontoen i balansen. Som nevnt ovenfor skal en økning av eiendeler (f.eks penger) føres som debet i balansen. Husk at hver transaksjon minst skal ha ett bilag mot debet, ett mot kredit og at summen av sidene skal være like store. Da gjenstår resultatposteringen, denne føres derfor som kredit mot salgsinntektskontoen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer