Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Finansinntekt


Hva er finansinntekt?

Finansinntekt er alle inntekter fra investeringer i finansielle eiendeler. Dette i motsetning til driftsinntekter som utelukkende kommer fra salg av varer eller tjenester.

Se vår korte forklaring på hva finansinntekt er

Eksempler på finansinntekter:

 • Renteinntekter fra bankinnskudd
 • Aksjeutbytte
 • Gevinst ved salg av aksjer og andre verdipapirer
 • Resultatandeler
 • Utdeling av andeler i andre foretak

Finansinntekter i regnskapet

Både drifts- og finansinntekter skal regnskapsføres, og de føres på ulike kontoer i regnskapet. Hvis selskapet ditt er en finansinstitusjon (banker, finansieringsselskap, etc.) vil noen av eksemplene ovenfor faktisk være driftsinntekter. For andre selskap som selger varer og tjenester som ikke er finansielle, er eksemplene finansinntekter.

I Luca Regnskap bruker du kontoene i 8000-serien til bokføring av finansinntekter og - utgifter.

Skatt på finansinntekter

Skattesatsene på finansinntekter avhenger av om det er en privatperson eller aksjeselskap som har inntektene.

Privatpersoner:

 • 22% skatt av finansinntekter for gevinst som ikke kommer fra utført arbeid (for eksempel renter).
 • 35,2% skatt av inntekt fra aksjer eller andre verdipapirer (gevinst ved salg eller utbytte)

Aksjeselskap:

 • 22% skatt på finansinntekter som renter o.l. - på lik linje med driftsinntekter
 • Gevinst ved salg av aksjer er helt skattefritt
 • Utbytte som faller innenfor Fritaksmetoden utløser skatt på kun 3% av gevinsten. Disse 3 prosentene skal da beskattes med 22% (i praksis er dette kun 0,66% skatt)
 • Konsernbidrag, det vil si når morselskapet eier mer enn 90% av datterselskapet som yter bidraget, er skattefritt

Sett deg inn i Fritaksmetoden her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer