Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Fordring


Hva er en fordring?

Dersom bedriften din har en fordring på en annen, står den bedriften i gjeld til din. Fordringer er altså tilgodebeløp som du fører opp som eiendeler i balansen. Fordringen forsvinner når den skyldige parten, debitoren, betaler for seg. Det finnes flere typer fordringer, denne artikkelen tar for seg noen av de du kan forvente å møte på i din virksomhet.

Kundefordringer er mest vanlige

Den vanligste typen fordring du vil møte på er såkalte kundefordringer. Du fører en kundefordring når du har solgt varer på faktura og derfor ikke fått innbetalingen fra salget ennå. Når kunden din betaler fakturaen, vil beløpet flyttes fra kundefordring til bankkontoen og din fordring på kunden vil slettes.

Se kort forklaring på hvordan du enkelt sender faktura fra regnskapsprogrammet.

Forskuddsbetalte utgifter er fordringer

En annen vanlig fordring er forskuddsbetalte utgifter. Slike forekommer dersom du har betalt en utgift i betydelig tid før forfallet, for eksempel hvis du utbetaler lønn til en ansatt en måned i forskudd. Den ansatte står i dette tilfellet i gjeld til bedriften inntil lønnen er opptjent og fordringen kan slettes.

Et lån til en ansatt er også en fordring

Den tredje typen av fordring du kanskje vil møte på er kortsiktige lån til ansatte. Dette er en fordring som ikke forbindes med forskudd på lønn, men ved at bedriften bevilger lån til de ansatte. Mekanismen på disse er lik som de overnevnte, men merk at det i mange tilfeller følger med renteinntekter for bedriften ved bevilgning av lån til ansatte. Renteinntektene føres i resultatet på egnet konto.

Utestående fordringer

En utestående fordring er når et betalingskrav ikke er innfridd. Det vil si når du for eksempel har sendt en faktura, men kunden har foreløpig ikke betalt. En annen måte å beskrive utestående fordringer på er penger til gode.

Konsernfordringer

En konsernfordring er når et selskap har et krav overfor et annet selskap innen samme konsern.

Eksempel:

  • Du eier Kakebakern AS og Kakepynt AS gjennom holdingselskapet Kari Nordmann Holding AS
  • Kakebakern AS skylder Kakepynt AS 10 000 kroner for kjøp av kakepynt
  • Kakepynt AS har en utestående konsernfordring

Fordringshaver

En fordringshaver er den som eier fordringen. Hvis jeg skylder deg penger, er det du som er fordringshaver. Vi kan bruke ord som kreditor og fakturaeier om det samme.

Regnskapsføring av en fordring

Som nevnt innledningsvis blir fordringer ført opp som eiendeler i balansen fra de oppstår til de har blitt gjort rede for av den skyldige parten. Når du selger noe med faktura, vil du i første omgang føre salgsinntekten kredit mot salgsinntektskontoen og debet mot kundefordringer. Når kunden betaler fakturaen vil du debitere bankkontoen og kreditere kundefordringer, noe som sletter kundefordringen som lå inne. Samme fremgangsmåte gjelder på de andre fordringstypene beskrevet tidligere i artikkelen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer