Regnskapsordboken

Selvangivelse


Hva er selvangivelsen?

I selvangivelsen (skattemeldingen) rapporterer du om dine inntekter og din formue til staten, og den brukes til å beregne hvor mye skatt du skal betale.

Du mottar en forhåndsutfylt selvangivelse fra Skatteetaten, og kan så rette på den, legge til opplysninger, og sende den inn.

Hva inneholder selvangivelsen?

Selvangivelsen inneholder

  • inntekt (f.eks. lønn, inntekter fra næringsvirksomhet, eller renteinntekter)
  • fradrag (f.eks. renteutgifter)
  • formue (f.eks. bolig, bil, penger på bankkonto) og
  • gjeld (f.eks. lån).

Innholdet i selvangivelsen er basert på informasjon som Skatteetaten har hentet inn fra arbeidsgivere, NAV, banker, verdipapirsentralen, osv.

Det Skatteetaten ikke vet, er hvor mye du har tjent på næringsvirksomhet - derfor må du legge til informasjon fra regnskapet ditt.

Hva brukes selvangivelsen til?

Selvangivelsen brukes til å beregne skatt. Du får den først tilsendt, slik at du kan se over den, rette opplysninger, og eventuelt legge til tall, som f.eks. inntekter fra ditt enkeltpersonforetak.

Hvor finner jeg selvangivelsen?

Selvangivelsen var tidligere å finne i Altinn, men med den nye skattemeldingen ligger den nå direkte på Skatteetaten sine nettsider. Du logger inn med BankID eller BankID på mobil der.

Hva er fristen for å levere selvangivelsen?

Fristen for å levere selvangivelsen er 31. mai for næringsdrivende. Dette gjelder altså for deg som har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap, og du må da også legge ved en næringsoppgave.

Alle andre (lønnmottakere som ikke driver næringsvirksomhet) må allerede levere selvangivelsen 30. april.

Hva er forskjellen mellom selvangivelse og skattemelding?

Selvangivelsen er det gamle navnet for skattemeldingen.

© 2021 Luca Labs AS.