Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Signaturrett


Hva betyr det å ha signaturrett?

Signaturrett er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av for eksempel et selskap eller en forening. En slik rett kan gis til en eller flere enkeltpersoner som da kan signere hver for seg, eller til flere personer som må signere i fellesskap.

Signaturrett i aksjeselskap

Aksjeloven bestemmer at i et aksjeselskap representeres selskapet utad av styret, og det samlede styret har signaturrett. Styret kan i henhold til loven gi signaturrett eller såkalt prokura til styremedlemmer, daglig leder eller en annen ansatt. I så tilfelle vil denne personen ha signaturrett på egenhånd.

Signaturrett i enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak er det innehaveren som har signaturrett alene, og signaturretten kan ikke tildeles andre personer. Imidlertid kan innehaveren av et ENK tildele prokura til andre personer.

Signaturrett i ansvarlig selskap

I et ansvarlig selskap har hver enkelt deltaker signaturrett, med mindre noe annet er avtalt. Hvis det ansvarlige selskapet har et styre, vil styret i fellesskap ha signaturrett. Selskapsmøtet kan også gi signaturrett til enkeltmedlemmer av styret.

Forskjellen på signaturrett og prokura

  • Signaturrett – en eller flere personer har fullmakt til å opptre på vegne av, og signere for selskapet i alle sammenhenger.
  • Prokura – en eller flere personer får begrenset fullmakt til å opptre på vegne av, og underskrive for selskapet i forbindelse med den daglige driften.

For eksempel kan ikke en person med prokura ta opp lån med sikkerhet i pant på vegne av bedriften, mens en person med signaturrett kan gjøre dette. Pantsettelse eller salg av bedriftens eiendom er naturligvis ikke en del av den daglige driften.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer