Regnskapsordboken

Brønnøysundregistrene


Hva er Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene er en statlig forvaltningsetat der alle bedrifter må registrere seg. I praksis forholder du deg til disse gjennom Altinn-portalen.

Brønnøysundregistrene omfatter Enhetsregisteret, hvor alle norske bedrifter er registrert med opplysninger om f.eks. eier (ENK) eller styret og aksjekapital (AS).

Når må jeg forholde meg til Brønnøysundregistrene?

Du kontakter Brønnøysundregistrene gjennom Altinn når du

  • starter et enkeltpersonforetak
  • starter et aksjeselskap
  • gjør større endringer i bedriften din, f.eks. ved en kapitalforhøyelse eller endring av styret i et aksjeselskap
  • sender inn årsregnskap for et AS.

Det er også Brønnøysundregistrene som tildeler deg et organisasjonsnummer.

Hvordan kontakter jeg Brønnøysundregistrene?

Du finner Brønnøysundregistrene sine nettsider her, men vanligvis forholder du deg til dem via Altinn.

© 2021 Luca Labs AS.