Start Aksjeselskap i 3 enkle steg: Guide for etablering av AS

Ben Fischer

Tar ca 8 minutter å lese

Det er flere måter å starte aksjeselskap på, for eksempel gjennom Altinn eller med hjelp fra advokat. Det raskeste er å ta Snarveien - Lucas gratistjeneste for deg som ikke vil kaste bort tid og penger når du skal etablere et nytt AS.

Snarveien til å starte AS

Prosessen med å starte AS foregår i tre steg.

 1. Lage stiftelsesdokument
 2. Sette inn aksjekapitalen på bedriftens konto
 3. Registrere aksjeselskapet

Dette kan du gjøre selv i Altinn, eller du kan bruke Snarveien - vår tjeneste for å starte selskap. Snarveien forenkler og effektiviserer alle steder der det er mulig, og gjør mye av jobben for deg.

Du får også hjelp i chat underveis hvis du trenger det.

➤➤ Snarveien starter her!

Hva med teksten som kommer nedenfor da? Jo, den forklarer deg hva du må ha klart på forhånd når du skal stifte og registrere selskapet ditt.

Se kort forklaring på hva et aksjeselskap er.

Trinn 1 - Stifte selskap og opprette stiftelsesdokument

Når du bruker Snarveien gjør vi det enkelt og setter automatisk hver aksjes pålydende til 1 krone. Da blir du eier av 30 000 aksjer når aksjekapitalen er 30 000 kroner.

Det første trinnet når du skal starte AS er å stifte selskapet. Snarveien sørger for at stiftelsesdokumentet opprettes i henhold til myndighetenes krav. Da risikerer du ikke at dokumentet avvises av banken når du skal etablere bedriftskonto.

Dokumentet skal signeres av alle som er medeiere (stifterne). Er du alene om å eie selskapet blir det kun du som skal signere. Dette gjøres enkelt med BankID inne i vår løsning.

Dette må være med:

 • Navn på selskapet, navn på stifterne, fødselsnummer og adresse.
 • Antall aksjer som skal tegnes av hver enkelt stifter.
 • Hver enkelt aksjes pålydende.
 • Tidspunktet for når aksjeinnskuddet må være gjort.
 • Du må også opplyse hvem som skal være medlemmer av selskapets styre.
 • Selskapets vedtekter.
Vedtektene kan beskrives som selskapets regler. De bestemmes av selskapets generalforsamling, det vil si eierne. Eier du selskapet alene? Da er du også alene om å være generalforsamlingen.

Vedtektene til et AS som har kun én eier blir som regel ikke mer omfattende enn det som myndighetene setter som minstekrav.

Minstekravene er:

 • Navn på selskapet.
 • Selskapets formål.
 • Størrelsen på aksjekapitalen.
 • Verdien av hver aksje (aksjens pålydende).

Opplysningene du trenger for vedtekter som møter minstekravet har du allerede oppgitt når du stifter selskapet via Snarveien. Fix ferdig!

Trinn 2 - Etablere bedriftskonto og sette inn aksjekapital

Når Snarveien har laget ferdig stiftelsesdokumentet signerer du med BankID. Dokumentet gir du videre til banken slik at de kan opprette bedriftskontoen der aksjekapitalen skal settes inn.

Når du har opprettet stiftelsesdokumentet med vedtektene, er neste trinn å få etablert en bedriftskonto.

 1. Velg bank og etabler bedriftskonto.
 2. Banken må ha kopi av stiftelsesdokumentet og vedtektene.
 3. Sett inn aksjekapitalen på bedriftskontoen.
 4. Be banken om skriftlig dokumentasjon på at aksjekapitalen er satt inn.
Du må ha minimum 30 000 kroner til aksjekapital når du skal starte AS. Pengene du setter inn kan brukes til å betale gebyret til Brønnøysundregistrene, og kontoen er tilgjengelig så snart registreringen er ferdig.

Mange opplever det å etablere bedriftskonto som den største flaskehalsen når de skal starte AS. Bankene er pålagte å sjekke flere forhold hos bedriftskundene sine, men tiden dette tar er veldig varierende.

 • I rett bank kan hele prosessen ta 1-2 dager.
 • Feil bank bruker i verste fall mer enn 2 måneder.

Heldigvis for deg som skal starte AS fra grunnen av, har vi i Luca testet 9 av de mest aktuelle bankene for å se hvem som egner seg best for småbedrifter.

Trinn 3 - Registrere aksjeselskapet i Brønnøysundregistrene

Du kan selvsagt bruke Snarveien til å starte både vanlige aksjeselskap og holdingselskap.

Dokumentasjon fra banken på innskutt aksjekapital må legges ved når ditt nye AS skal registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Snarveien henter opplysningene fra stiftelsesdokument du lagde, og fyller dette automatisk inn i registreringsskjemaet. I tillegg er det et par andre punkter som du må fylle ut. Dette veileder vi deg gjennom.

Brønnøysundregistrene krever et gebyr på 5 570 kroner når du registrerer et AS. Du kan velge å betale gebyret med pengene du satte inn som aksjekapital.

Tidsbruk før du får firmaattest:

Gratulerer med nytt AS!

Huskeliste når du skal starte AS

For å starte AS raskt lønner det seg å ha klart alle de nødvendige opplysningene på forhånd.

 • Navn på selskapet – Tenk igjennom hva firmaet skal hete. Bruk veiledningen du finner hos Brønnøysundregistrene, og sjekk at navnet er ledig. Husk også å registrere et egnet domenenavn hvis selskapet skal ha hjemmeside.
 • Foretakets adresse - Du kan bruke din egen hjemmeadresse. Husk at adressen må være fysisk. En postboksadresse blir ikke godtatt.
 • Fødselsnummer til alle som skal eie selskapet. Hvis et annet selskap skal være eier må du oppgi organisasjonsnummer til selskapet, pluss fødselsnummer til den som skal signere på selskapets vegne.
 • Styre – Hvis du skal starte AS alene kan selskapets styre bestå av kun deg. Hvis du vil ha flere med i styret - ha klart navn og fødselsnummer på de andre medlemmene.
 • Vedtekter – Dersom aksjeselskapet skal ha flere eiere bør dere tenke igjennom om hva som skal med i vedtektene. Hvis ingenting blir lagt til vil aksjelovens standardløsning være gjeldende.
 • BankID til signering.

Andre ressurser når du skal starte aksjeselskap

Ofte stilte spørsmål

Hvor får jeg hjelp til å starte AS?

Advokater, banker, regnskapsførere og revisorer kan som regel hjelpe kundene sine med å starte AS. Du kan til og med kjøpe ferdig etablerte AS, det vil si såkalte hylleselskap. Imidlertid er det ikke vanskelig å gjøre jobben selv, og spesielt ikke hvis du tar Snarveien, vår gratistjeneste for å starte aksjeselskap. Bruk den, så sparer du både tid og penger.

Bør jeg starte AS eller enkeltpersonforetak?

Det er flere fordeler og ulemper med både AS og ENK , og du bør tenke nøye igjennom før du velger foretaksform. Et AS passer som regel best dersom bedriften vokser, trenger investorer, skal ha ansatte, skal ha flere eiere, og når eierne vil unngå å ta høy personlig risiko. Enkeltpersonforetak passer som regel best når du skal drive alene, og der driften utgjør lav økonomisk risiko.

Hva er et selskap under stiftelse?

Et selskap er under stiftelse i perioden fra stiftelsesdokumentet ble opprettet og sendt inn til Brønnøysundregistrene, og frem til selskapet er registrert, fått tildelt organisasjonsnummer, og fått tilsendt firmaattest. Som regel tar det 2-3 uker å få selskapet registrert. Et selskap under stiftelse er med andre ord et selskap under etablering. Du kan fint drive selskapet i denne perioden, men sett deg inn i reglene for fakturering for SUS.

Hva betyr det å starte AS med tingsinnskudd?

Tingsinnskudd betyr at du bruker andre midler enn rene penger som aksjekapital når du skal starte AS. Andre midler kan være kjøretøy, eiendom, verktøy, maskiner og annet som har salgsverdi. Tingsinnskudd kan også brukes til å senere øke aksjekapitalen i selskapet. Denne artikkelen forklarer nærmere hva fordelene og ulempene er med tingsinnskudd.

Er det noen forskjell på å starte holdingselskap og AS?

Nei, et holdingselskap er et aksjeselskap, og prosessen med å få selskapet etablert er den samme. Hovedforskjellen på holdingselskap og aksjeselskap er at holdingselskapet selger som regel ikke varer og tjenester selv. Formålet er i stedet å eie andre aksjeselskap som selger varer eller tjenester. Holdingstrukturen har flere fordeler du bør sette deg inn i dersom du eier eller planlegger å eie flere selskap.

Hva koster det å starte egen bedrift?

Det koster 5 570 kroner å få et AS registrert i Foretaksregisteret, mens for for de fleste ENK er det ikke påkrevd å registrere bedriften. For aksjeselskap må du også ha minimum 30 000 kroner i aksjekapital, men dette er ikke en kostnad (selskapet disponerer pengene). Utover gebyret avhenger utgiftene dine av hva du ellers trenger til bedriften, for eksempel datautstyr, verktøy, maskiner, nettside, markedsføring, og så videre. Les mer om dette her.

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer