Ny skattemelding for næringsdrivende 2022: Nå blir det enklere

Ben Fischer

Tar ca 5 minutter å lese

Vi fikk ny skattemelding for næringsdrivende i 2022, men hvis du allerede bruker Luca Regnskap kan du slappe helt av. Regnskapsprogrammet blir tilpasset endringene. Det eneste du vil merke er at det nå blir enda enklere å sende inn skattemeldingen.

Derfor kommer det ny skattemelding

Skatteetaten ønsker å forenkle og effektivisere skattemeldingen for næringsdrivende. I praksis betyr dette at alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer blir skrotet. Og det er bra, for de var det mange av!

I stedet skal virksomheter levere en næringsspesifikasjon. Denne har ny struktur der alle opplysninger samles i forhold til hvilket tema de tilhører.

Erfaringene viser at en skattemelding som kommer fra et regnskapssystem inneholder færre feil. Derfor oppfordrer Skatteetaten til at også de som driver ENK leverer skattemeldingen fra et regnskapssystem eller program for årsoppgjør.

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er den 31. mai hvert år.

Skattemelding og årsregnskap

Alle AS har regnskapsplikt og må derfor levere [årsregnskap](/ordboken/arsregnskap) i tillegg til blant annet skattemeldingen.

Det viktigste om den nye skattemeldingen

Dette er de viktigste endringene:

 • Fra og med inntektsåret 2021 vil alle næringsrapporter og vedleggsskjema bortfalle.
 • I stedet skal alle næringsdrivende levere en næringsspesifikasjon.
 • Alle AS og ENK skal nå levere skattemelding og næringsspesifikasjon i et standardisert digitalt format.

Dette gjør at prosessen blir enda enklere og mer presis når du bruker et oppdatert regnskapsprogram.

Les nedenfor hvordan du skal levere skattemeldingen fremover. Der spesifiserer vi nærmere hvordan dette blir for AS og ENK.

De fleste som bruker Luca Regnskap trenger ikke sette seg noe mer inn i endringene enn dette. Vi oppdaterer systemet kontinuerlig, og sørger for at alle nye rutiner og skjema fra myndighetene implementeres.

Skattemelding for ENK med lav omsetning

Hvis foretaket ditt er hobbypreget og du har lav [omsetning](/ordboken/omsetning) har du kanskje fritak for å levere næringsoppgave. Da slipper du også bokføringsplikten, og innsending av skattemelding blir veldig enkelt.

Enkeltpersonforetak med omsetning under 50 000 kroner i året har ikke hatt plikt til å sende inn næringsoppgave. I stedet opplyser de om summen av driftsinntekter og driftskostnader i den personlige skattemeldingen, uten nærmere spesifisering. Fra nå av skal driftsinntekter og kostnader føres i den nye næringsspesifikasjonen.

Innsending:

 • Næringsspesifikasjon er nå en del av den skattemeldingen du mottar som privatperson.
 • Skattemeldingen sender du inn via Skatteetaten.no.
 • Innsending via Altinn er ikke mulig lenger.

Skattemelding for ENK med omsetning over 50 000 kroner

For inntektsårene 2021 skal de fleste ENK bruke den nye skattemeldingen sammen med ny næringsspesifikasjon. Noen få vil motta den gamle skattemeldingen, og disse skal da bruke denne.

Innsending:

 • For inntektsåret 2021 og 2022 kan du velge selv om du vil sende inn meldingen og spesifikasjonen via Skatteetaten.no, eller fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram.
 • Bruker du et program trenger du ikke tenke mer på dette, så lenge programvaren er oppdatert.
 • Fra og med inntektsåret 2023 har du ikke noe valg lenger, og må sende skattemelding i standard format via regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram.

Hvilken type regnskapsprogram bruker du?

 • Bruker du et nettbasert regnskapsprogram som for eksempel Luca Regnskap? Regnskapsprogrammet blir oppdatert med de nødvendige tilpasningene. Det eneste du kommer til å merke er at du får en enklere jobb når skattemeldingen skal fylles ut.
 • Bruker du et regnskapsprogram som er installert på datamaskinen? Pass på å sjekke at leverandøren oppdaterer systemet slik at du ikke begynner å sysle med de gamle næringsrapportene.

Skattemelding for ENK med regnskaps- eller revisjonssplikt

Noen ENK er allerede pliktige til å sende inn skattemelding på samme vis som aksjeselskap. Dette er foretakene som:

 • har regnskapsplikt, eller
 • har revisjonsplikt, eller
 • krever fradrag for forskning og utvikling.

For at et ENK skal ha regnskapsplikt må foretaket ha eiendeler som er verdt mer enn 20 millioner kroner, eller ha ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk.

Disse foretakene må uansett levere skattemeldingen og næringsspesifikasjon fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram, eller via Skatteetaten.no.

Driver du flere næringer eller flere ENK?

De som driver flere ENK, eller har registrert at de driver flere næringer under et ENK, skal levere kun én næringsspesifikasjon. I spesifikasjonens tema Berenget næringsinntekt fordeles tallene for hvert enkelt ENK/næringstype. Alle foretakene/næringene ha en felles oppstilling av resultat og balanse.

Skattemelding for aksjeselskap

For inntektsårene 2021 og 2022 er det fortsatt mulig for et aksjeselskap å bruke den gamle næringsoppgaven, men du kan velge å bruke næringsspesifikasjon i stedet. Fra og med innteksåret 2023 må alle levere næringsspesifikasjon sammen med skattemeldingen.

Innsending:

 • Alle aksjeselskap må sende skattemelding fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram.
 • Skattemeldingen kan sendes fra programmet til Altinn for gjennomgang.
Husk at skjemaet Næringsrapport Skatt bortfaller helt allerede nå for inntektsåret 2021. Dette skjemaet gjaldt for enkelte ENK og AS med lav omsetning. Disse selskapene må bruke den nye næringsspesifikasjonen.

Lavere risiko for at du gjør feil

Hvis du har hatt feil i de tidligere skattemeldingene dine vet du hvor knotete det kan bli å få rettet opp. Nå som det nye systemet implementeres blir det lavere sjanse for feil for de som leverer skattemeldingen direkte fra et oppdatert regnskapsprogram. Hurra for den biten!

 • Skatteetaten vil i langt større grad gjenbruke informasjon de allerede har om virksomheten din. Resultatet er at du slipper å sende inn den samme informasjonen flere ganger.
 • Etaten har også utviklet en ny tjeneste som sjekker validiteten til tallene i skattemeldingen. Siden regnskapsprogrammet «snakker» med Skatteetaten, vil eventuelle feil lettere oppdages slik at de kan rettes før du sender inn meldingen.

Integreringen mellom regnskapsprogram som Luca og Skatteetaten gjør at både din og myndighetenes jobb blir enklere.

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer