Starte NUF eller AS? Les dette før du velger selskapsform

Ben Fischer

Tar ca 4 minutter å lese

Lurer du på om du bør starte AS eller NUF, det vil si et norskregistrert utenlandsk foretak? Den korte versjonen av svaret er omtrent slik: Å starte NUF er kronglete og gir deg ikke rare fordelene fremfor et norsk aksjeselskap. Snarere tvert i mot. Her kan du lese hvorfor.

Hva er NUF?

Et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er en helt legitim selskapsform, med de samme formelle rettighetene som et AS. Det er primært ment for utenlandske selskap som trenger et norsk organisasjonsnummer. I praksis blir NUFet den norske avdelingen for det andre selskapet. Du kan også bruke NUF som holdingselskap.

Før 2012 var terskelen for revisjonsplikt for AS lavere enn for NUF. Derfor valgte mange norske aktører å starte NUF for å unnslippe revisjonsplikt. I 2011 ble lovverket endret, og siden 1. januar 2012 har begge selskapsformene de samme terskelverdiene for når revisjonsplikten slår inn.

I tillegg var det mange som startet NUF i stedet for AS fordi de slapp å stille med aksjekapital. Frem til 2012 var kravet for et AS 100 000 kroner, men siden den gangen er kravet til aksjekapital redusert til kun 30 000 kroner.

Både AS og NUF får revisjonsplikt først når driftsinntektene er over 6 millioner kroner, og når balansesummen overstiger 23 millioner, og når antall ansatte overstiger 10 årsverk.

Finnes det fordeler med å starte NUF?

Du slipper fortsatt kravet til aksjekapital når du starter NUF, noe som av enkelte kan ses på som en fordel. I tillegg er registrering i Foretaksregisteret billigere enn for aksjeselskap. Per 2022 er gebyret for registrering av aksjeselskap 5 570 kroner, mens et NUF må betale 2 832 kroner.

Grunner til at dette ikke nødvendigvis er fordeler:

 • Et NUF krever at du har et eierselskap i et annet land.
 • Det utenlandske selskapet må også registreres der det befinner seg i.
 • De fleste land krever at du stiller med aksjekapital når du starter et selskap.
 • Du får to selskap i to land som må levere rapporter til myndighetene.
 • Det blir mer administrativt arbeid når du skal eie to selskap i stedet for ett.

Viktige ulemper med NUF

Selv om NUF er en legitim selskapsform, er det mange som ikke kjenner til ordningen. I tillegg er det en god del folk som er legitimt skeptiske til selskap som er NUF.

Typiske problemstillinger:

 • Leverandører, samarbeidspartnere, investorer og kunder kan oppfatte selskapet som mindre seriøst og mindre tillitsvekkende.
 • Mange banker vegrer seg for å stille garantier eller yte lån og kreditt til NUF.
 • Det er også mange banker som krever at du kan dokumentere drift i det utenlandske selskapet før de lar deg opprette bedriftskonto.

Alt dette for å slippe å skaffe aksjekapital? Penger selskapet ditt uansett disponerer så snart firmaet er registrert? Som regel ingen god idé.

Pass deg for Brexit

I 2009 var hele 80% av alle NUF avdelinger av et engelsk LTD. I dag er andelen godt under 30%, noe som skyldes både lovendringene i 2012 og Brexit.

Frem til 2012 var de fleste NUF avdelinger av et selskap i England. De primære årsakene var at kravet til aksjekapital for å starte et engelsk Ltd. (Limited Company, tilsvarer norske aksjeselskap) var på kun ett britisk pund. Du kunne opprette selskapet på nett, og firmaet ble ofte registrert innen 24 timer.

Fra og med 1. januar 2021 har engelske Ltd-selskaper ikke hatt rettigheter basert i EØS-avtalen. Norge har nå i stedet en frihandelsavtale med England, men denne anses ikke som like god som EØS-avtalen.

For de har hovedselskap i England betyr dette mer usikkerhet, flere krav og flere prosedyrer. Hvis du absolutt skal ha et NUF, bør du tenke deg om nøye før du velger hvilket land hovedselskapet skal ligge i.

Kan du spare tid på å starte NUF?

Det finnes aktører i Norge som selger ferdig registrerte selskap i utlandet, og som oppfordrer folk til å starte NUF i stedet for AS. Prisen de tar for dette, sammen med gebyret på 2 832 kroner du må betale til Foretaksregisteret, er som regel høyere enn registreringen for et AS på 5 570 kroner.

De samme aktørene lokker ofte med at du kan spare tid på et NUF. Dette stemmer som regel ikke, og vanligvis er det motsatt. Både NUF og AS må registreres i Foretaksregisteret, og der behandler de sakene fortløpende, uavhengig om hvilken selskapsform du valgte.

I tillegg foregår registreringen av AS elektronisk, mens for å starte et NUF må du fylle ut et papirskjema i Altinn og sende det inn.

Som regel bedre å starte AS

Du kan stifte et AS på kun noen minutter ved å ta Snarveien - Lucas gratistjeneste som effektiviserer hele prosessen.

Dette går garantert raskere enn tiden du eventuelt må bruke på å skaffe deg et utenlandsk selskap.

Aksjekapitalen på minimum 30 000 kroner er uansett ingen avgift, og aksjeselskapet ditt kan bruke pengene så snart firmaet er registrert. Kapitalen kan også benyttes til å betale gebyret til Foretaksregisteret.

I tillegg gir et AS deg dette:

 • AS oppfattes som mer seriøst og tillitsvekkende.
 • Bankene er langt mer imøtekommende.
 • Over tid vil et AS sannsynligvis være en mye rimeligere løsning.
 • Du slipper å bruke tid på rapportering og administrasjon av et ekstra selskap.

Lykke til med både valget av selskapsform og virksomheten!

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer