Skattefradrag for ENK: Slik får du lavere skatt

Ben Fischer

Tar ca 15 minutter å lese

Du som driver enkeltpersonforetak (ENK) har krav på skattefradrag for utgifter som er forbundet med driften i foretaket. Her forklarer vi først noen viktige og grunnleggende momenter om skattefradrag for ENK. Deretter gir vi deg en liste over de skattefradragene du bør sjekke at du får med.

Husk at for inntektsåret 2021 skal ENK levere den nye næringsspesifikasjonen som vedlegg til skattemeldingen (Næringsrapport skatt opphører). I Luca Regnskap er dette selvsagt oppdatert og klargjort.

Slik fungerer skattefradrag

Et fradrag på skatt betyr i praksis at du trekker fra et eller flere fradragsberettigede beløp fra inntektene. Da sitter du igjen med den reelle summen du skal betale skatt av.

Eksempel:

 • Inntekt fra drift i ENK = 200 000 kr
 • Fradragsberettiget beløp = 50 000 kr
 • Inntekt minus fradrag = 150 000 kr
 • Det beregnes skatt av 150 000 kr

ENK får fradrag for faktiske kostnader

Når du har et ENK og er registrert som næringsdrivende får du ikke minstefradraget som vanlige arbeidstakere får.

I stedet får du skattefradrag på utgifter til driften av virksomheten. For å få fradrag må utgiftene dokumenteres med kvitteringer, faktura, salgsavtaler og lignende.

De vanligste fradragene for ENK og AS:

 • Oppstartskostnader
 • Kontorutgifter
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester (telefon, internett, og så videre)
 • Anskaffelser av utstyr og driftsmidler
 • Bruk av egen bil
 • Kostnader for pensjonsordning, sykepenger, forsikring og lignende

Viktig å ta vare på kvitteringene og annen dokumentasjon

Luca-appen fungerer glimrende for alle innkjøp du foretar utenfor kontoret. Ta bilde av kvitteringen - appen tolker info fra bildet og sørger for at utgiften bokføres på rett sted i regnskapet.

Hvis du vil unngå surr med dokumentasjonen er det viktig å lage gode rutiner for bokføringen. Den beste måten å løse dette på er å bruke et velfungerende regnskapsprogram som hjelper deg med å ta vare på alt du trenger.

I Luca Regnskap kan du løse det slik:

 • Last ned vår mobilapp for registrering av utgifter, reiseregning og kjøregodtgjørelse.
 • Bruk appen til å ta bilde av alle kvitteringer for driftsutgifter du kjøper når du ikke er på kontoret.
 • Dokumentasjonen lastes da automatisk opp i regnskapet og alt blir bokført korrekt.
 • Når skattemeldingen og næringsspesifikasjonen skal leveres hjelper Luca deg med å få fradragene du har krav på.

På kontoret vil du sannsynligvis betale regninger fra leverandører, husleie og så videre. Så lenge dette også bokføres i regnskapsprogrammet vil du ha all dokumentasjon på ett sted.

Tips! Vurder å integrere bankkontoen for enkeltpersonforetaket ditt med regnskapsprogrammet. Da kan du betale regninger uten å måtte gå via nettbanken, og samtidig får du bokført og avstemt alt korrekt.

Har enkeltpersonforetaket ditt flere enn 600 bilag i året? Da må du bruke et regnskapsprogram til bokføringen. Det bør du uansett vurdere å gjøre, selv om antallet bilag er relativt lavt. Med et velutviklet regnskapsprogram sparer du tid, du får oversikt, det blir færre feil i regnskapet og du får hjelp når du trenger det.

Kostnader som ikke er fradragsberettigede

Du kan pådra deg kostnader som teknisk sett er forbundet med driften i foretaket ditt, men som du ikke får fradrag for. Et typisk eksempel er parkeringsbøter og fartsbøter i forbindelse med yrkeskjøring.

Det er også noen yrkesgrupper som får fradrag for utgifter som andre ikke får. For eksempel kan scenekunstnere få fradrag for utgifter til frisør, trening, klær og lignende, mens skapende kunstnere ikke får slike fradrag.

Sjekk hos Skatteetaten dersom du er i tvil om utgiften er fradragsberettiget eller ikke.

Unngå kontantkjøp når summen er høy!

For å begrense muligheten til svart omsetning har skattemyndighetene satt et tak på kontantkjøp. Hvis du betaler 10 000 kroner eller mer i sedler eller mynter, får du ikke fradrag for dette. Det samme vil gjelde dersom du betaler med kontanter i flere avdrag for samme vare eller tjeneste.

Du unngår hele problematikken ved å alltid betale via et banksystem, det vil si med betalingskort eller ved regningsbetaling i bank.

Skattefradrag og avskriving

Se video om hvordan du kommer i gang med avskriving av eiendeler i Luca Regnskap.

Husk at enkelte innkjøp gir ikke fullt skattefradrag det samme året kjøpet ble foretatt. I stedet skal utgiften avskrives. Avskriving vil si at du fordeler den regnskapsmessige kostnaden over flere år. Skattefradraget blir da også fordelt på det samme antallet år.

Regelen er at hvis investeringen kostet med enn 15 000 kroner og har en brukstid på mer enn 3 år, skal kjøpet avskrives.

Eksempel:

 • I 2021 kjøpte du en tilhenger til foretaket ditt som kostet 30 000 kroner eks.mva.
 • Du er Mva-registrert og avskriver derfor eiendelene dine uten Mva.
 • Tilhengeren avskrives over 5 år.
 • Skattefradraget ditt for inntektsåret 2021 er dermed 30 000 kr / 5 år = 6 000 kroner.
 • Fradraget de neste 4 årene beregnes med en prosentandel av gjenstående og bokført verdi av tilhengeren.

Merk deg at du må bruke Skatteetatens avskrivingssatser for det du kjøpte. Dette trenger du ikke bruke tid på dersom du bruker Luca Regnskap. Systemet er alltid oppdatert i forhold til lover og regler.

De neste avsnittene tar for seg de ulike utgiftene du kan ha rett til å fradragsføre i skattemeldingen. Husk at i mange tilfeller er det en skjønnsmessig vurdering om du kan få fradrag eller ikke. Spør enten Skatteetaten eller en autorisert regnskapsfører dersom du er i tvil.

Skattefradrag for oppstart av virksomheten

Fra og med det året du anses som næringsdrivende vil alle driftskostnader være fradragsberettigede. For de fleste ENK er den største utgiften forbundet med oppstarten. Du kjøper kanskje en bil, litt verktøy, kontormøbler og så videre.

Det som er viktig her er at du kan få fradrag for denne typen investeringer fem år tilbake i tid. Som enkeltpersonforetak er det nemlig sannsynlig at du faktisk hadde slike kostnader, og der investeringen nå brukes i virksomheten. Datamaskinen eller telefonen du leser dette på er et godt eksempel. Den kjøpte du kanskje i fjor mens foretaket ditt ble opprettet i år.

Har du tatt vare på kvitteringene? Husk at Skatteetaten kan komme til å be deg om å få se originalbilagene som dokumentasjon.

Fradrag for husleie

Leier du kontor, lager, butikklokaler, parkeringsplass eller lignende, og som kun brukes av foretaket? Registrer kostnadene i regnskapet og ta vare på bilagene, så får du skattefradraget du har krav på.

Fradrag for hjemmekontor

Mens fradrag for kontorlokaler du leier er en enkel affære, er fradrag for hjemmekontor langt mer komplisert. For å få skattefradrag må du fastsette leieverdien av den delen av boligen du bruker. Dette bør du be Skatteetaten eller en autorisert regnskapsfører om hjelp til. Det er også et spørsmål om du selv eier boligen eller leier den.

I begge tilfeller er prinsippet slik:

 • Du bruker for eksempel 25% av boligen til kontor.
 • Fradraget kan da være 25% av de reelle utgiftene du har på boligen (leie, renter, strøm, etc.).

Hvis du har et eget kontor som bare brukes av enkeltpersonforetaket, kan du velge mellom et standardfradrag for hjemmekontor (per 2022 er standardfradraget på 1 850 kroner) eller kreve fradrag for reelle kostnader.

Ikke krev standardfradraget dersom du eier boligen der du har hjemmekontoret. Hvis du skal selge boligen vil nemlig gevinsten på den delen du brukte til hjemmekontor da bli skattepliktig. Summen her kan bli mye høyere enn det du sparte på fradraget.

I tillegg må det avklares om kontoret også brukes i privat sammenheng. Har du en kontorpult i stua eller på soverommet? Da kan du sannsynligvis glemme fradraget for hjemmekontor.

Derimot kan du få fradrag for møbler og utstyr til kontoret som du bruker i virksomheten, men da må bruken i foretaket være på minst 50%. Sofa i stuen som du har kundemøter i? Kanskje, men da tiden brukt i sofaen til møtene være av lengre varighet enn den tiden du bruker sofaen i privat sammenheng. Kontorpulten? Ja, du får nesten garantert fradrag.

Fradrag for elektronisk kommunikasjon

Du får fullt fradrag for utgifter til elektroniske kommunikasjonstjenester (EK) som telefoni og internett, minus det forbruket av EK som anses som privat. Regnestykket her kunne blitt veldig komplisert, men heldigvis trenger du ikke dokumentere hva som er privat og hva som er næring. I stedet får du fradrag for alle reelle kommunikasjonsutgifter, men først legges det til en fastsatt sum på inntektene.

Per 2022 er inntektstillegget på 4 392 kr eller 366 kr per måned. I praksis blir da dine reelle kostnader for EK lik skatten du betaler av disse 4 392 kronene.

Eksempel:

 • Dine utgifter til EK for hele året er 10 000 kroner.
 • Fradraget reduserer dermed overskuddet fra foretaket med 10 000 kroner.
 • Samtidig legges det til 4 392 kroner på inntektene.
 • Du betaler 40% i skatt på inntektene og får dermed en privat kostnad på 40% av 4 392 kroner = 1 757 kr.

Dersom dine dokumenterbare utgifter er mindre enn 4 392 kroner, vil den reelle summen være like stort som inntektstillegget.

Eksempel:

 • Dokumenterbare utgifter er 3 000 kr.
 • Dette legges til på inntektene og du betaler skatt av de 3 000 kronene
 • Du får samtidig 3 000 kr i skattefradrag på inntektene i foretaket.
Kostnaden for selve telefonen du bruker kan også gi fradrag. Forutsetningen er at den brukes minst 50% av tiden i sammenheng med næringen. Hvis ja kan du registrere hele kjøpet av telefon på foretaket.

Fradrag for anskaffelser

Det aller meste du kjøper til foretaket kan gi rett til fradrag. Her igjen er regelen at anskaffelsene må brukes minst 50% i næringssammenheng. Da får du fradrag for hele kostnaden, også hvis objektet det er snakk om er leid eller leaset.

Eksempler:

 • Kjøretøy
 • Kontormøbler og kontorutstyr
 • Programvare
 • Markedsføring
 • Arbeidsklær og verktøy/utstyr du bruker i driften
 • Tjenester fra leverandører
 • Kostnader for underleverandører

Husk at anskaffelser med en verdi over 15 000 kroner og med forventet levetid på mer enn 3 år, skal avskrives. Merk deg også at anskaffelser eller investeringer som ikke reduseres i verdi, gir heller ikke rett til fradrag. Typiske eksempler er kunstgjenstander, eiendom og tomt.

Fradrag for mat og drikke i sammenheng med driften

Du kan få fradrag for faktiske utgifter til mat og drikke dersom dette er spesifikt knyttet til driften av foretaket.

Eksempler som gir fradrag:

 • Kundemøter på kafé eller restaurant.
 • Servering på kundearrangement.
 • Mat og drikke på reise.
 • Overtidsmat.

Det du ikke får fradrag for er vanlige måltider du uansett ville inntatt, for eksempel lunsj til deg selv. Du finner alt du trenger å vite om kostgodtgjørelse for ENK i denne artikkelen.

Husk at du skal ikke kreve fradrag for utgifter til mat etter statens satser når du driver ENK, men kun for de reelle kostnadene du kan dokumentere. Merk deg også at du heller ikke får fradrag for Mva på mat og drikke i Mva-regnskapet.

Fradrag for representasjon

Hvis du betaler mat og drikke for deg selv og kunder i sammenheng med næringsdriften kan du få fradrag for inntil 500 kroner per person (gjelder for 2021 og 2022). Fradraget vil også gjelde for eventuell øl og vin til maten, men kun dersom dette anses som en naturlig del av måltidet.

Du får ikke fradrag for brennevin, og står det sprit på kvitteringen vil du ikke få fradrag for hverken mat, øl eller vin som står på samme kvittering.

Fradrag for mat og drikke på reise

Når du er på reise i jobbsammenheng antas det at maten koster mer enn den du lager hjemme. Derfor får du skattefradrag for måltidene dine når du er på farten, så lenge utgiften er innenfor rimelighetens grenser.

Fradrag for reiseutgifter

Videoen viser hvordan du enkelt registrerer en [kvittering](/ordboken/kvittering) fra en reise i Luca Regnskap. Bruk Luca-appen eller bare mobilkameraet, så slipper du ta vare på alle papirbilagene.

Har du utgifter til reise i sammenheng med virksomheten? Da kan du få fradrag for kostnaden til for eksempel fly- og togbilletter, drosje, overnatting og måltider på reisen.

Forutsetningen er at du også skriver reiseregning og tar vare på kvitteringene. Reiseregningen kan du opprette veldig enkelt med mobilappen fra Luca Regnskap, som du også bruker til å ta bilde av kvitteringene med (Luca tolker kvitteringene og hjelper deg med å då utgiften bokført riktig).

Pass på å få riktig Mva-sats på slikt som hotell og eventuell frokost. Bruker du et regnskapsprogram får du hjelp til å føre dette riktig.

Fradrag for gaver til kunder og ansatte

Gaver til ansatte og kunder er et lite minefelt når det gjelder skattefradrag. Du kan gi bort hva du vil, om så til du går konkurs, men her er det flere skattemessige spørsmål involvert, både for deg og den som mottar gaven.

Kortversjonen er denne:

 • Gi gaver til ansatte som har en verdi under 8 000, 5 000 eller 4 000 kroner.
 • Til kunder og leverandører bør du gi veldig billige gaver.
 • Det er best med gaver som har firmalogoen på.

Hvorfor? Det finner du ut av hvis du titter på vår artikkel om alt som har med gaver gjøre.

Fradrag for bruk av bil

Utgifter til bil og andre kjøretøy som brukes i næringssammenheng gir rett til fradrag, men hvordan kommer an på om kjøretøyet også brukes privat. Kjøregodtgjørelse finner du en mer grundig gjennomgang av her. Nedenfor kan du sette deg inn i grunnprinsippene.

Bilen brukes kun i næring

En bil som kun brukes i sammenheng med næringen anses som yrkesbil. Da får du fradrag for de aller fleste utgifter, unntatt blant annet bøter og kjøring mellom arbeidsstedet og hjemmet ditt.

NB! Hvis bilen er definert som yrkesbil og du bruker den også til privatkjøring, vil den private bruken anses som en skattepliktig fordel. Verdien av fordelen skal da trekkes fra på kostnadene som du skal kreve fradrag for.

Bilen brukes også privat

Bruker du din egen bil (eller en bil du låner) i yrkessammenheng? Så lenge bilturen er relevant for virksomheten får du fradrag for kostnadene. Her også gjelder det at kjøring mellom arbeidssted og hjemmet ikke gir rett til fradrag.

Satser for kjøregodtgjørelse

Hvordan fradraget beregnes kommer an på kjørelengden, og skillet går ved over og under 6000 kilometer per år.

Hvis du kjører under 6000 kilometer i året skal du bruke statens satser for kjøregodtgjørelse. Per 2022 er dette 3,50 kr per kilometer.

Eksempel:

 • Du kjører 200 kilometer i januar.
 • Det fradragsberettigede beløpet er da 200 x 3,50 kr = 700 kr.
 • Dette skal ikke legges inn i regnskapet.

Hvis du kjører over 6000 kilometer i året skal du føre de faktiske utgiftene, og fradraget blir beregnet ut ifra summen av utgiftene. Utgiftene fører du i regnskapet.

Husk at det er krav til at du fører kjørebok dersom du skal få fradrag for bilutgifter. Skatteetaten kan komme til å be om å få se både bilagene og kjøreboken ved en kontroll av regnskapet.

Fradrag for pensjonssparing, sykepenger og forsikring

Har du kostnader for egen pensjonsordning, tilleggstrygd eller uføre- og ulykkesforsikring? Dette kan du få fradrag for etter bestemte regler, både for deg selv og eventuelle ansatte i foretaket.

Reglene er spesifikke med satser som endres fra tid til annen. Sett deg inn i dette hos Skatteetaten, eller sørg for å bruke et regnskapsprogram der satsene alltid er oppdaterte.

Fradrag for lønn og andre utgifter knyttet til ansatte

Hvis foretaket betaler lønn til ansatte får du naturligvis dette trukket fra, inklusive feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer og pensjon. Det samme gjelder utstyr og tjenester som eventuelle ansatte er avhengige av i jobben, for eksempel mobiltelefon og forsikringer.

Du får også fradrag for utgifter som har som mål å øke samhold og velferd på arbeidsplassen, for eksempel firmaturer, julebord, kaffeslabberas på kontoret og markeringer.

Husk at det er en rekke ytelser en arbeidsgiver kan gi som må den ansatte må betale fordelsskatt av. Telefon og forsikring er typiske eksempler.

Fradrag for kurs og videreutdanning

Du kan få fradrag for kurs som er spesifikt knyttet til foretaket, både når det gjelder deg selv og eventuelt ansatte. Du får imidlertid ikke fradrag for videreutdanning hvis det gjelder deg selv, mens for en ansatt kan du få fradrag for dette.

Husk at det er ikke videreutdanning hvis du må kurses eller utdannes i noe som du trenger i jobben for å holde deg oppdatert, eller for å vedlikeholde autorisasjoner eller lignende. Slike forhold gir dermed rett til skattefradrag.

Fradrag for tap på fordringer og salg

Har du sendt en faktura som aldri ble betalt, og du forventer heller ikke at den blir det? Den summen kan du få fradrag for hvis du har dokumentasjonen på plass. Det samme gjelder hvis du selger en av foretakets eiendeler med tap.

Fradrag for underskudd

Gikk foretaket med underskudd siste skatteår? På samme vis som at et eventuelt overskudd i et ENK bankes inn i din personlige inntekt, kan et underskudd gi rett til fradrag.

Ta kontakt med regnskapsfører eller Skatteetaten hvis du går med underskudd, så forteller de deg hva du må gjøre.

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer