Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Lønn

Bilgodtgjørelse til ansatte ved bruk av privat bil i selskapet


Ansatte kan få utbetalt bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) for reiser som er gjort med privat bil i jobbsammenheng. Det betyr at selskapet betaler en kompensasjon til den ansatte for at de bruker sin private bil i jobbsammenheng.

Dette beløpet er skattefritt og er ment til å dekke drivstoff, vedlikehold av bilen, driftskostnader, osv. Det betyr at hvis dette utbetales kan ikke den ansatte også kreve å få tilbakebetalt utgifter til drivstoff.

Se vår korte forklaring om bilgodtgjørelse til ansatte ved bruk av privat bil her

Hvor mye kan den ansatte får utbetalt?

Skattefri bilgodtgjørelse utgjør 3,50,- per km for 2021. Les mer hos Skatteetaten her.

Det betyr at hvis en ansatt kjører 100 kilometer i forbindelse med jobb i løpet av en måned, kan de få utbetalt 350,- som skattefri kompensasjon fra arbeidsgiver. Dette utbetales sammen med resten av lønna.

Arbeidsgiver og ansatte kan avtale at man utbetaler mer enn den skattefrie satsen (3,50,- per km i 2021). Merk at det da må trekkes skatt av alt som overstiger den skattefrie satsen på 3,50,-.

Hvis du avtaler at den ansatte skal få utbetalt mer enn den skattefrie satsen, anbefaler vi at du undersøker nærmere hvilken regler som gjelder og hvordan dette skal bokføres. Snakk med en regnskapsfører hvis du er usikker her.

Reiseregning

Den ansatte må levere inn en reiseregning til arbeidsgiver når de krever kompensasjon for bruk av privat bil i jobbsammenheng. Denne kan ansatte lage selv eller bruke et separat reiseregningssystem/kjørebok til å lage.

Reiseregningen må inneholde:

  • Dato kjøringen tok sted
  • Formålet med reisen
  • Avreisested og destinasjon
  • Antall kilometer kjørt
  • Fullt navn på passasjerer dersom det kreves passasjertillegg
  • Underskrives av arbeidstakeren med navn og adresse (elektronisk eller skriftlig)

Reiseregningen må bokføres i regnskapssystemet. Vanligvis kan du bokføre den som et manuelt bilag og legge inn debet 7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig og kredit 2910:ansatt. Når beløpet skal utbetales på neste lønnskjøring, legg inn godtgjørelsen som en egen lønnslinje for den ansatte enten når lønnskjøringen opprettes eller i forkant ved å gå til Lønn > Ansatte > Velg ansatt > Ny fast lønnslinje.

Hvis du utbetaler den skattefrie satsen 3,50,- per kilometer skal vanligvis lønnslinjen “Kilometergodtgjørelse bil innenfor Skattedirektoratets satser” velges og beløpet som skal utbetales legges inn.

Pendlerfradrag - kjøring til og fra jobb

Dette skal ikke legges inn i regnskapsprogrammet. Den ansatte kan sjekke med Skatteetaten om dette er noe de kan kreve fradrag på når de fyller inn sin private selvangivelse i Altinn. Les mer om dette hos Skatteetaten her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer