Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Lønn

Feilmeldinger på A-meldingen


Hvis du får en feilmelding på en innsendt a-melding anbefales det at du forsøker å rette opp i dette så raskt som mulig. Her vil vi hjelpe deg med å forstå feilmeldinger du kan få.

Hvis du ikke finner svarene du leter etter i denne hjelpeartikkelen, ta gjerne kontakt med oss. Jo mer nøyaktig informasjon du har om hva som har gått feil og hva som må rettes, jo raskere kan vi hjelpe deg.

En komplett veiledning over hva de ulike feilmeldingene i a-meldingen betyr finner man på Skatteetatens hjemmesider her.

Feilmeldinger i forbindelse med overgang fra gammelt til nytt system

Når du bytter regnskapssystem fra et annet system til vårt regnskapssystem, kan det oppstå problemer i de første månedene etter overgangen. Dette kan skje fordi Skatteetaten (Altinn) ikke forstår at du nå sender inn fra et nytt system. Den vanligste feilen som gjøres er at Skatteetaten ikke gjenkjenner de ansatte du rapporterte på i det gamle systemet ditt. Da vil de forvente å fortsatt få innrapportert fra det gamle systemet, fremfor det nye.

Det finnes flere måter å løse på dette, avhengig av hva årsaken er.

En måte å løse det på er å sjekke at opplysningene du har lagt inn på dine ansatte i det nye systemet stemmer 100% med opplysningene du har rapportert på de ansatte i det gamle systemet. Hvis du finner feil, vil du måtte annullere a-meldingen(e) du har rapportert inn som er feil i det nye systemet. Gjør de nødvendige korrigeringene på de ansatte det gjelder og send inn a-meldingen(e) på nytt.

En annen måte er å avslutte arbeidsforholdet i det gamle systemet. Vi anbefaler at du tar kontakt med det gamle systemet eller din regnskapsfører for hjelp med å få registrert en sluttdato på de ansatte der.

Feilmelding: Opplysninger om arbeidsforhold mangler

Feilkode: MAGNET_EDAG-108 Du kan få denne feilmeldingen hvis Altinn finner avvik i rapporteringen som omhandler dine ansatte. Det kan være flere årsaker til denne feilmeldingen.

  • Det mangler en eller flere ansatte i en av a-meldingene
  • Ikke lagt inn sluttdato på en ansatt som har sluttet
  • Oppgitt to arbeidsforhold på en ansatt som bare har ett arbeidsforhold, for eksempel hvis du har sendt en a-melding direkte i Altinn (A01-melding) i tillegg til en a-melding fra regnskapssystemet
  • Det ble nylig byttet regnskapssystem og Altinn klarer ikke å forstå at de ansatte det rapporteres på er de samme som i det gamle regnskapssystemet

Hvis du får denne feilmeldingen så anbefaler vi at du tar kontakt med Skatteetaten direkte slik at de kan hjelpe deg med hvilke ansatte og hvilke perioder det finnes avvik på.

Alle ansatte skal være inkludert i a-meldingen alle måneder de er en aktiv ansatt. Det skal også meldes inn når den ansatte slutter. Om den ansatte er aktiv kan du se under «Lønn» > «Ansatte» > Klikk på den ansatte > «Rediger». Hvis startdatoen er i fortiden og sluttdatoen er i fremtiden, så er den ansatte aktiv. Det samme gjelder om du ikke har satt en sluttdato for stillingen.

Feilmelding: Du har oppgitt en annen startdato på arbeidsforholdet enn startdatoen du oppga forrige måned.

Feilkode: MAGNET_EDAG-110 Du kan få denne feilmeldingen hvis Altinn finner avvik i rapporteringen som omhandler dine ansatte.

  • Du har lagt inn feil startdato på en eller flere ansatte
  • Startdatoen er blitt endret fordi arbeidsforholdet til den ansatte har blitt endret.

Startdatoen for en ansatt skal vise når den ansatte startet i selskapet ditt. Startdatoen skal ikke endres selv om stillingsbeskrivelsen eller stillingsprosenten endres, så lenge den ansatte har vært ansatt hos bedriften hele tiden.

Feilmelding: Opplysninger om permisjon/permittering mangler

Feilkode: MAGNET_EDAG-231 Det mangler informasjon om permitteringer/permisjoner.

  • Glemt å inkludere permittering/permisjon.
  • Ikke lagt inn sluttdato på permittering/permisjon.
  • Lagt inn dobbelt med permittering/permisjon på en ansatt.

Hvis en ansatt er permittert, skal permitteringen inkluderes i alle a-meldinger så lenge permitteringen er aktiv. Når permitteringen er over trenger du ikke lenger å rapportere den inn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer