Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Lønn

Overgang fra annet lønnssystem


Det er viktig at overgangen fra ditt gamle til ditt nye lønnsprogram går riktig for seg. Det er noen ting som er viktig å huske på dersom du eller din regnskapsfører tidligere har rapportert inn lønn via et annet regnskapssystem eller direkte i Altinn.

Du kan ikke sende inn A-melding for samme måned fra både nytt og gammelt system/direkte i Altinn.

Si at du bytter regnskapssystem ved årsskiftet. Du kjørte lønn og sendte inn A-melding til og med desember 2019 fra et annet regnskapssystem. Da er det viktig at du ikke sender noe fra nytt system før januar 2020.

Hvis du har nylig byttet eller sagt opp regnskapsføreren din og skal kjøre lønn selv, er det viktig at du sier i fra tydelig til regnskapsfører om dette så lønnen ikke blir kjørt dobbelt.

Lønn er rapportert i et annet system eller direkte i Altinn før du startet å føre regnskapet ditt i vårt system

Hvis du har ført lønn for en ansatt i et annet system eller direkte i Altinn tidligere, må du legge inn feriepenger til gode fra fjoråret og om ansatte har mottatt lønn fra et annet systemet i nåværende år. Merk at dette gjelder kun for feriepengene den ansatte har opptjent i sitt arbeid for selskapet ditt, og dette inkluderer ikke feriepenger den ansatte har opptjent via eksterne arbeidsforhold.

Hvor legger jeg inn dette?

  1. Gå til «Lønn» > «Ansatte»
  2. Klikk på «Ny ansatt»
  3. Fyll inn personalia og klikk «Lagre»
  4. Du vil nå få beskjed om å legge inn ansettelsesdetaljer, lønnsdetaljer, osv.
  5. Under «Lønn fra andre systemer enn Luca Regnskap» så skal dette legges inn

Hva betyr de forskjellige feltene?

  • Feriepenger til gode i 2019 (fjoråret) : Legg inn feriepenger den ansatte hadde til gode i 2019, altså hvor mye feriepenger selskapet skylder den ansatte.

  • Har mottatt lønn fra et annet system i 2020 : Her kan du enten velge «Den ansatte har ikke mottatt lønn fra et annet lønnssystem i 2020» eller «Den ansatte har mottatt lønn fra et annet system i 2020».

Hvis du velger sistnevnte er det i tillegg tre felt til som skal fylles ut.

  • Lønn i 2020 (grunnlag for skatt: Legg inn hvor mye lønn selskapet har totalt utbetalt fra annet lønnssystem i 2020 (Ikke inkluder skatt).
  • Skatt betalt i 2020: Legg inn hvor mye skatt selskapet har betalt fra annet lønnssystem på vegne av denne ansatte i 2020.
  • Feriepenger til gode i 2020: Legg inn hvor mye feriepenger den ansatt har opptjent hittil i 2020 på lønnskjøringer som er kjørt utenfor vårt regnskapssystem.

Lønn rapportert i et annet regnskapssystem eller direkte i Altinn etter at du startet å føre regnskapet ditt i vårt system

Du eller din regnskapsfører har en eller flere lønnskjøringer registrert i et annet system enn vårt, som er for perioder etter oppstart i vårt regnskapssystem.

For eksempe, du startet å føre ditt regnskap i hos oss fra 01.01.2020. Du har kjørt lønn i et annet system for januar 2020, og ønsker å registrere dette i det nye systemet. Dette støtter vi ikke per dags dato, men vi kommer til å støtte dette i fremtiden.

Ta gjerne kontakt med oss for tilbakemeldinger eller spørsmål om dette.

Arbeidsforhold på den ansatte i andre systemer

Dersom du tidligere har brukt et annet system eller rapportert a-melding direkte i Altinn, vil alle dine ansatte ha fått et arbeidsforhold registrert via a-meldingen. Når du da legger inn de ansatte i det nye systemet og leverer neste a-meldingen, så vil Skattetaten forsøke å koble de ansatte opp mot ansatte de har registrert i selskapet ditt tidligere.

Hvis de da ikke finner en ansatt eller klarer å koble en ansatt, kan det føre til at a-meldingen blir avvist av Skatteetaten. For å unngå at a-meldingen din blir avvist, så anbefaler vi deg at de ansatte du legger inn i vårt system er så like som mulig de ansatte du hadde registrert i ditt gamle system.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer