Hjelp og kundeservice
Generelt

SAFT-import


SAFT-Import

Du kan importere regnskapet fra ditt gamle regnskapssystem til vårt system ved å bruke SAF-T. Da vil alle føringer i SAF-T filen opprettes som manuelle journaler i vårt regnskapssystem og bokføres slik de ligger i importfilen.

Ikke kjent med SAF-T? Les mer hos Skatteetaten her.

Det er anbefalt at du importerer for et helt regnskapsår om gangen, fremfor en og en måned av gangen. Skal du importere hele 2021,burde SAF-T filen du importerer gjelder for hele året og ikke enkelte måneder.

Før du importerer

Før du importerer, burde du se over noen innstillinger for at importen skal fungere.

 • Startdatoen og låsedatoen for regnskapet må være en dato før første bokføring fra SAF-T importen. Hvis du skal importere for hele 2020 må startdatoen være 01.01.2020.
 • Du må ha opprettet eventuelle bankkontoer. Pass på at startdatoen til bankkontoen er satt riktig. Hvis du har avstemt bankkontoen du importerer for må du ha gjenåpnet alle relevante avstemmingsperioder.
 • Hvis det bokført feil i gammelt system, som for eksempel feil i øreavrunding, vil du kunne oppleve feil ved importering. Vær derfor nøye med at regnskapet du importerer er riktig ført.

Hvordan du importerer SAF-T

 1. Logg inn i regnskapssystemet
 2. Gå til Innstillinger
 3. Klikk på Importer regnskapsdata
 4. Klikk på knappen Importer regnskapsdata i SAF-T formatet
 5. Klikk på Importer regnskapsdata > Last opp filen (xml). Det kan ta noe tid før filen lastes opp, avhengig av hvor stor filen er.

 1. Når den er lastet opp, kan det være du må koble noen kontoer fra det gamle regnskapet ditt til vår kontoplan.

 2. Se over alle kontoene og at de er koblet riktig.

 1. Klikk Import

 2. Nå importeres regnskapet ditt! Dette kan ta litt tid, avhengig av hvor mange føringer som skal importeres.

Må jeg legge inn en åpningsbalanse?

Hvis du importerer alt du har gjort fra selskapets begynnelse i gammelt system, er det ikke sikkert du må legge inn en åpningsbalanse. For eksempel, du stiftet selskapet i slutten av 2020 og velger å importere alle regnskapsdata fra stiftelsesdatoen i 2020. Da burde du først importere alle dine regnskapsdato og senere se om det er behov for å legge inn en åpningsbalanse.

Har du ført regnskapet ditt i et annet system i en perioden før du velger å bytte system, vil du nok måtte legge inn en åpningsbalanse. For eksempel, du har ført hele 2020 i et annet system og bytter ved årsskifte. Da kan du importere alt fra 01.01.2021-dagens dato og legge inn en åpningsbalanse datert 31.12.2020.

Importen feiler

Hvis importen feiler vil du kunne se årsak ved å klikke på Meldinger. Står det ikke presisert her hva som har feilet, ta kontakt med oss i chatten så undersøker vi.

© 2021 Luca Labs AS.