Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Generelt

Satser i statens reiseregulativ


Når man har vært på reise så vil man kunne få kompensert utgiftene man har hatt fra arbeidsgiver. Det finnes flere måter dette kan gjøres på. Staten bruker en modell som heter Statens reiseregulativ. Dette er et sett med regler og satser som benyttes i Norge for å beregne godtgjørelse for reisekostnader til ansatte i staten. Flere private virksomheter velger også å knytte seg til disse reglene og bruker dermed de samme satsene, fremfor å lage sine egne.

Vi har samlet en liste over satsene staten bruker for kompensasjon av reiseutgifte i denne artikkelen. Hvis du ønsker å se alle satsene staten bruker, eller kilden vi har brukt for å hente disse tallene, kan du søke disse opp i Statens reiseregulativ.

Staten bruker ikke de samme satser som de skattefrie satsene, ønsker du å se hva de skattefrie satsene er kan du se disse her.

Utgifter til måltider

Satsene er oppdatert for 2023.

Hvis reisen er på en distanse over 15 km, og varer i mer enn 6 timer skal utgift til måltider dekkes av følgende satser:

Reiseutgifter til kost Statens sats
Reiser mellom 6 og 12 timer 342
Reiser over 12 timer uten overnatting 637
Reiser over 12 timer med overnatting 872

Hvis kostnadene for enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidsgiveren, skal utgiftene for frokost/lunsj/middag være 20%/30%/50% henholdsvis av den aktuelle satsen.

Overnatting

Overnattingstillegg skal dekke den reisende sine ulegitimerte utgifter knyttet til reisen. Dette skal gå til kostnader rundt selve overnattingsoppholdet. Det stilles krav til ett sikkert opphold, og det skal være komfortabelt så langt det lar seg gjøre innen en forsvarlig kostnadsramme.

Sats på overnatting er 435 kr per døgn.

Godtgjørelse ved bruk av privat transportmiddel 

Den mest vanlige formen for godtgjørelse for transport er kilometergodtgjørelse. Her skal reisende dekkes for utgifter knyttet til reisen, dette regnes ut ifra antall kilometer som er blitt kjørt. Denne summen skal dekke utgifter som kan oppstå opp på den ansatte sitt eget kjøretøy, som f.eks. skader, slitasje, eller vedlikehold.

Det finnes og flere satser ved transport, f.eks ved transport med båt eller motorsykkel. Disse satsene kan du finne under.

Reiseutgifter til transport Statens sats
Kilometergodtgjørrelse 4,48 kr/km
Motorsykkel under 125 ccm 2,00 kr/km
Motorsykkel over 125 ccm 2,95 kr/km
Motorbåt 7,5 kr/km
Snøskuter eller firehjuling 10 kr/km

Dermed en passasjer tas med som en del av arbeidet som skal utføres, kan 1 kr/km legges til for hver passasjer.

Ved nødvendig bruk av tilhenger legges til 1 kr/km.

Hvordan fører jeg dette?

Skal du skal selv bruke disse satsene til å kompensere en, eller flere ansatte i bedriften din for reiseutgifter kan du gjøre dette i Luca Regnskap på følgende måte. Du fører dette på neste lønnsutbetaling, og lager 2 linjer for hver sats brukt. 1 linje for utgiften med skattefradraget, og en linje uten.

Eks. er det avtalt 872 kroner i sats for en overnattingsreise. Den skattefrie satsen for dette er 637 kr.

  • Kost ved overnatting - hotell = 1 x 637
  • Reise, kost (Skattepliktig) = 235 (fordi 872 - 637 = 235)

Ønsker du å se hva alle skattefrie satser er kan du lese mer om disse her.

Luca Regnskap

Enkelt, rimelig og bekymringsfritt regnskap for små bedrifter.

For kun 99,-/måned kan du fakturere dine kunder, holde regnskapet under kontroll, og rapportere det staten skal ha.

Prøv gratis i 30 dager

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer