Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Salg

Feilregistrert en kreditnota


Har du registrert en kreditnota ved en feil? Se denne guiden på hvordan du kan rette opp i dette.

Kreditnotaen skulle aldri vært opprettet og skal slettes

Det er ikke mulig å slette en kreditnota, men man kan registrere en ny faktura med motsatt beløp og kontoer som nuller ut den feilregistrerte kreditnotaen. Først oppretter du en faktura med samme fakturdato som kreditnotaen, men motsatt beløp. Deretter kobler du denne mot kreditnotaen slik at de gjøres opp mot hverandre.

  1. Gå til “Salg” > “Faktura” > Klikk på “Ny faktura”
  2. Registrer en faktura med nøyaktig samme informasjon som kreditnotaen - samme kunde, produkter, mva, beløp, o.l. Pass på at fakturadato er samme dato som kreditnota dato.
  3. Ikke sett minus foran beløpet! La beløpet være positivt.
  4. Klikk “Send faktura” og send fakturaen til din egen e-post (ikke kundens).

Nå kan du koble kreditnotaen mot denne kundefakturaen i betalingsoversikten for å sette dem som oppgjort.

  1. Gå til “Salg” > “Kunder” > Finn kunden fakturaene er opprettet på
  2. Klikk på (…)-knappen og velg “Betalingsoversikt”
  3. Koble sammen kreditnotaen og fakturaen her.

Nå er de koblet sammen, og skal stå som oppgjort i fakturaoversikten din.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer