Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Salg

Mva-koder og inntektskontoer for salg


Denne artikkelen forklarer hvilke kontoer dine salg blir ført mot når du velger en mva-kode. Dette er også en oversikt over hvilken mva-koder som er tilgjengelig for deg når du sender en faktura.

Det er ikke mulig å selv velge hvilken inntektskonto et produkt/tjeneste er knyttet til. Ønsker du bedre innsikt over hva du selger, anbefaler vi at du gjør deg kjent med produktoversikten eller vurderer å ta i bruk prosjektmodulen vår.

Ikke mva-pliktige selskap

Hvis selskapet ditt ikke er mva-pliktig (ikke registrert i mva-registeret) skal du ikke fakturere med mva. Alle salg vil automatisk bruke mva-kode 6 (0%) “Ingen beregning av utgående avgift (utenfor mva-loven)” som brukes for all omsetning som faller utenfor mva-loven. I journalen føres salg med mva-kode 6 mot konto “3200 - Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt”.

Mva-pliktige selskap

Hvis selskapet ditt er mva-pliktig (registrert i mva-registreret) må du velge hvilken sats og mva-kode du skal legge på produktene dine på fakturaene du sender ut.

Ofte brukte mva-koder

Mva-kode 3 (25%) Utgående avgift, høy sats Når denne mva-koden velges, vil bokføringen av salget gå mot konto “3000 - Salgsinntekt avgiftspliktig, høy sats”. Mva bokføres mot “2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats”.

Mva-kode 5 (0%) Ingen beregning av utgående avgift (innenfor mva-loven) Når denne mva-koden velges, vil bokføringen av salget gå mot konto “3100 - Salgsinntekt, innenlands, avgiftsfri”.

Andre mva-koder

Mva-kode 52 (0%) Avgiftsfri utførsel av varer og tjenester (innenfor mva-loven) Når denne mva-koden velges, vil bokføringen av salget gå mot konto “3105 - Salgsinntekt utførsel, avgiftsfri”.

Mva-kode 31 (15%) Utgående avgift, middels sats Når denne mva-koden velges, vil bokføringen av salget gå mot konto “3030 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats”. Mva bokføres mot “2701 Utgående merverdiavgift, middels sats”.

Mva-kode 33 (12%) Utgående avgift, lav sats Når denne mva-koden velges, vil bokføringen av salget gå mot konto “3050 - Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats”. Mva bokføres mot “2703 - Utgående merverdiavgift, lav sats”.

Mva-kode 6 (0%) Ingen beregning av utgående avgift (utenfor mva-loven) Når denne mva-koden velges, vil bokføringen av salget gå mot konto “3200 - Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt”.

Mva-kode 32 (11,11%) Utgående avgift, råfisk Når denne mva-koden velges, vil bokføringen av salget gå mot konto “3035 - Salgsinntekt, avgiftspliktig, råfisk”. Mva bokføres mot “2702 Utgående merverdiavgift, middels sats, råfisk mv”.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer