Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Salg

Kundefakturaer til utenlandske kunder


Du kan fint sende fakturaer til dine utenlandske kunder. Denne hjelpeartikkelen dekker de spørsmålene som oftest dukker opp i forbindelse med fakturering av kunder i utlandet.

Send fakturaen på engelsk

Det språket du velger, vil være standarden for alle kundefakturaer, tilbud og betalingspåminnelser du sender (frem til du eventuelt endrer det igjen).

 1. Gå til “Innstillinger” > “Selskap”
 2. Velg mellom engelsk og norsk i “Språk for kundekommunikasjon”
Se vår korte forklaring på kundefakturaer til utenlandske kunder

Merverdiavgift (mva)

For varer og tjenester som selges til utlandet er hovedregelen at du ikke skal legge mva på salget - hvis varen/tjenesten blir i sin helhet brukt i utlandet. Da velger du mva-kode 52 Avgiftsfri utførsel av varer og tjenester (innenfor mva-loven). Dette gjelder kun hvis selskapet ditt er mva-pliktig. Hvis du selger til en utenlandsk kunde, men varen/tjenesten blir levert i Norge, må du legge på mva. Dette gjelder kun for varer/tjenester som er mva-pliktige og for selskap som er mva-pliktige.

Det er veldig viktig at du velger riktig mva-kode for dine salg, men det kan være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder for ditt selskap og det du selger. Snakk med en regnskapsfører hvis du er i tvil.

IBAN/BIC (SWIFT)

Du må legge ved ditt IBAN/BIC-nummer for at kunden din i utlandet enkelt får overført pengene til deg. Denne kan du legge til i kommentarfeltet på kundefakturaen.

Betaling

I regnskapssystemet sendes kundefakturaer i norske kroner. Per i dag støtter ikke systemet fakturering med utenlandsk valuta. Derfor er det lurt å legge ved informasjon om hvilket beløp kunden skal betale i deres valuta (f.eks. EUR, USD, etc.) og hvilken vekslingskurs som er brukt. Du kan legge dette ved som en kommentar eller som et vedlegg til fakturaen.

Eksempel: Du selger en genser til en kunde i Frankrike. Denne genseren selger du normalt for 1000,00 NOK. For å finne ut av hvor mye dette er i EUR, så bruker du dagens vekslingskurs og finner ut at 1000,00 NOK er 90,00 EUR. Du ber kunden din betale inn 90,00 EUR. Kunden din mottar fakturaen og vet nå at de skal betale 90 EUR. Men de betaler ikke beløpet før på forfallsdatoen - som er to uker etter fakturadatoen. Vekslingskursen har endret seg siden du regnet den ut. Du må da føre inn denne betalingen med en valutagevinst eller et valutatap.
Eksempel: Kunden din betalte på forfallsdato som fører til at du får inn litt mindre penger pga vekslingskursen. Du får inn 950,00 NOK i stedet for 1000,00 NOK som det står på kundefakturaen. Da må du føre denne betalingen som et manuelt bilag og føre differansen som et valutatap.

Med utgangspunkt i eksemplet ovenfor, skal betalingen føres på følgende måte i manuelt bilag:

 1. Gå til “Regnskap” > “Manuelt bilag”
 2. Legg inn en god beskrivelse - f.eks. hvilket fakturanummer betalinger gjelder for, navn på kunden, o.l.
 3. Velg datoen pengene kom inn på bankkontoen din
 4. Før på debet (+) og kredit (-):
  • Debet (+): 950,00 mot bankkontoen pengene kom inn på (kontogruppe 1920)
  • Debet (+): 50,00 mot konto 8160 Valutatap (disagio) eller 8060 Valutagevinst (agio)
  • Kredit (-): 1000,00 mot kunden (kontogruppe 1500)
 5. Klikk “Opprett bilag”

Valutatap/Valutagevinst

Avhengig av om du har tapt penger eller tjent penger på innbetalingen fra utlandet, skal du bruke konto 8160 Valutatap (disagio) eller konto 8060 Valutagevinst (agio). Differansen mellom det kunden din skylder deg og det du faktisk har fått inn av penger på kontoen skal føres mot en av disse kontoene hvis differansen er oppstått på grunn av endring i vekslingskursen.

Valutatap (konto 8160) brukes hvis du har fått inn mindre penger enn beløpet som står oppgitt på kundefakturaen. Valutagevinst (konto 8060) brukes hvis har fått inn mer penger enn beløpet som står oppgitt på kundefakturaen.

Bankgebyr

I noen tilfeller vil banken din trekke et gebyr på innbetalinger fra utlandet. Dette må du føre inn sammen med betalingen i et manuelt bilag. Eventuelle bankgebyrer skal da føres på debet-siden (+) på konto 7770 bank- og kortgebyr.

Lukk betalingen mot kundefakturaer

Når du registrerer betalingen som et manuelt bilag vil du legge merke til at fakturaen den gjelder for fortsatt står som uoppgjort og det ser ut som at kunden din skylder deg penger. Dette kan være forvirrende. Derfor kan du lukke betalingen mot kundefakturaen slik at disse “lukkes/matches” mot hverandre. Dette gjør du ved å gå til “Salg” > “Kunder”. Finn kunden det gjelder og klikk (..)-knappen > “Betalingsoversikt”. Huk av for de to posteringene som skal matches mot hverandre og velg “lukk poster”.

Når det er gjort vil du se at kundefakturaen står som oppgjort og at den lenker til det manuelle bilaget den ble koblet sammen med.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer