Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Salg

Føre tap på kundefordringer


Dersom du ikke mottar betaling på en kundefaktura skal du slippe å betale skatt og mva. For å føre tap på en faktura må du kunne dokumentere at det ikke er mulig å få inn pengene, altså at kunden har manglende betalingsevne.

Merk at dette ikke er det samme som en kreditnota!

Et av disse kravene må være oppfylt for at du skal kunne føre en faktura som tapt:

  • Det har gått minst 6 måneder siden forfall og det er sendt minst 3 purringer
  • Inkasso har ikke vært vellykket
  • Kunden er slått konkurs og boet har ikke midler til å betale
  • Fakturaen er å anse som tapt etter en samlet vurdering

Hvordan føre tap på faktura

Gå til Regnskap > Manuelt bilag

  • Legg til en kort beskrivelse, f.eks. “Tapsføring faktura XXXX”
  • Datoen skal være satt til den dagen du fører fakturaen som tapt (ikke fakturadato) - ofte vil dagens dato passe.
  • Under “Debet” på venstre siden benytter du konto 7830 med samme mva-behandling som du har på fakturaen.
  • Under “kredit” på høyre siden velger du kunden det gjelder.
  • Du skriver inn fakturabeløpet på begge sider (inkl. mva dersom det var mva på fakturaen).

Eksempel:

Etter at du har opprettet bilaget kan du lukke postene i betalingsoversikten.

Dette gjør du ved å gå til “Salg” > “Kunder” > klikk på (…)-knappen. Her kan du koble det manuelle bilaget som du akkurat har ført mot kundefakturaen. Du huker av for både det manuelle bilaget og for kundefakturaen, og så klikker du på knappen “Lukk poster” som kommer opp.

Fakturaen vil deretter stå som oppgjort i fakturaoversikten.

Dersom det var mva på fakturaen, så vil du nå få mvaen tilbake “til gode” på den neste mva-meldingen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer