Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Åpningsbalansen ved overgang fra annet regnskapsprogram


Hvis du har brukt et annet regnskapsprogram tidligere og vil bytte til vårt regnskapsprogram, må du huske å legge inn en åpningsbalanse når du bytter til oss.

Åpningsbalansen for deg som bytter regnskapsprogram

Åpningsbalansen viser hva selskapet har i egenkapital, eiendeler og gjeld ved oppstart. Åpningsbalansen kalles også for inngående balanse og må legges inn når du bytter fra et regnskapsprogram til et annet, slik at du får overført hva bedriften har og skylder.

Før du kan legge inn åpningsbalansen i vårt system, husk å:

 • Finne ut av hvilken tall du må hente fra det gamle regnskapsprogrammet ditt. F.eks. hva kundene dine skylder deg, hva du skylder dine leverandører, saldobalansen.
 • Notere deg datoen du henter disse tallene fra. Denne datoen er datoen du legger åpningsbalansen på i det nye regnskapssystemet.
 • Registrere bankkontoene dine under “Bankkontoer”.
 • Registrere kunder og leverandører som skal inn i åpningsbalansen. Dette gjør du ved å gå til “Salg” > “Kunder” og “Utgift” > “Leverandører”.
Vet du ikke hvilken tall eller kontoer som skal inn i åpningsbalanse? Ta kontakt med din regnskapsfører eller spør oss om anbefaling til regnskapsførerhjelp.

Dato for åpningsbalansen

Det er vanlig å bytte regnskapssystem ved årsskiftet. Hvis du skal starte med et nytt regnskapssystem 01.01, skal datoen for åpningsbalansen være 31.12 i foregående år. Det er fordi åpningsbalansen egentlig er utgående balanse 31.12 som da blir den inngående balansen for 01.01.

Har du ført feil dato for åpningsbalansen, kan du endre denne ved å redigere åpningsbalansen.

 1. Gå til journalen for åpningsbalansen
 2. Dette kan du enten gjøre ved å gå til “Innstillinger” > “Åpningsbalanse” > “Vis åpningsbalanse” eller søk opp åpningsbalansen i bilagslisten under “Regnskap” i hovedmenyen.
 3. Klikk på “Rediger journal” og gjør endringer på dato, vedlegg, kontoer og beløp

Legg inn åpningsbalansen

 1. Gå til “Innstillinger” > “Åpningsbalanse”
 2. Klikk på “Registrer åpningsbalanse”.
 3. Velg dato.
 4. Velg kontoene på venstre side og legg inn beløp på høyre side. Åpningsbalansen må gå i 0,00 totalt for at du skal kunne få lov til å lagre.
 5. Legg til et vedlegg hvis du vil.
 6. Når du er ferdig, klikk “Lagre”.

Det er ikke så farlig om du glemte å legge inn åpningsbalansen med en gang du startet hos oss. Den kan legges inn i etterkant. Det er likevel lurt å gjøre det så tidlig du kan, slik at dine regnskapsrapporter gir deg et riktig bilde av hvordan det går med bedriften.

Får ikke ført mot konto 2700-2739

Vi støtter ikke at du kan bytte til vårt system midt i en mva-periode. Derfor anbefaler vi at du bytter til oss i slutten av en mva periode hvor mva du har tilgode eller skyldig ligger på konto 2740 Oppgjørskonto, merverdiavgift.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer