Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Avskrivninger - hva er det for noe?


Hva er en avskrivning og hvorfor i all verden trenger vi det når vi fører regnskap? Her får du et forenklet svar på det.

Forklaringen

Forenklet sagt skal regnskapet ditt gjenspeile hva du tjener og hva du forbruker, og hvilke eiendeler du har. Når du kjøper noe stort som du tenker å dra nytte av lenge (en bil, en dyr maskin, et restaurantkjøkken, …), må vi derfor “smøre ut” kostnaden for denne gjenstanden over en lengre tidsperiode.

Selv om du betaler hele regningen for gjenstanden umiddelbart, så er det jo ikke slikt at du har “brukt opp” gjenstanden (bilen, maskinen, restaurantkjøkkenet, …) umiddelbart. Gjenstanden står jo der og det ville vært feil å si at de pengene du brukte på gjenstanden nå er “tapt” - du har jo fått gjenstanden i bytte mot pengene! Det vi derfor gjør er at vi legger inn gjenstanden som en eiendel inn i balansen din. Du har rett og slett byttet penger mot noe som er verdt penger og som du fortsatt har, og det registrerer vi.

Så går tiden og gjenstanden du har kjøpt blir litt eldre og litt slitt. Tidens tann gnager, og du “bruker opp” gjenstanden over tid. Det vi gjør i regnskapet, er at vi legger inn en avskrivning: For hver måned som går så reduserer vi verdien til gjenstanden litt. Samtidig registrerer vi en kostnad med samme beløp. På regnskapsspråk: vi flytter fra balansen til en kostnad. Dette er en avskrivning.

Hva skal registreres som eiendel? Hovedregelen er at alle gjenstander over 15 000 som man kan forvente å bruke i minst 3 år. F.eks. dyre PCer, spesialiserte maskiner, inventar osv skal registreres som en eiendel.

Eksempel: Den dyre kaffemaskinen

Vi tar et enkelt eksempel: Tenk at du driver en kafe og at du kjøper inn en proff kaffemaskin til 50.000 kroner i januar. Du forventer at du kan bruke maskinen i 3 år. La oss si at vi tjener 10 000 kroner pr måned i kaffesalg (altså inntekten for kaffen minus kaffe og andre kostnader). For enkelhets skyld ser vi helt bort fra mva i dette eksempelet.

La oss først se på hva som hadde skjedd hvis vi bare hadde ført dette kjøpet som et vanlig kjøp/en vanlig utgift (altså feil):

  • Da hadde dette blitt ført inn som et kostnad i resultatregnskapet ditt for januar med hele beløpet på 50.000 kroner. Totalt ser det ut som om du har tapt 40 000 i januar. Du får altså et tap i januar - noe som jo ikke er riktig! Du har jo ikke “brukt opp” kaffemaskinen i januar.
  • I februar (og månedene etter det) hadde det ikke dukket opp noen kostnader - så nå ser det ut som om du tjener 10 000, men du bruker jo opp maskinen over tid!
  • Gjenstanden hadde heller ikke blitt ført inn i balansen din, altså kommer den ikke opp som “noe du eier” i regnskapet. Men du eier den jo og du kan i prinsipp bytte den tilbake til penger (selge den)

Regnskapet hadde altså gitt et feil bilde av realiteten i bedriften din.

Istedenfor registrerer vi gjenstanden som en eiendel og avskriver den (riktig):

  • Vi fører inn kaffemaskinen som en eiendel inn i balansen fra og med januar - og gjenspeiler dermed at du har noe verdifullt i bedriften din. 50 000 over 3 år betyr at den avskrives med ca 1 389 pr måned.
  • For januar blir da resultatet 10 000 - 1 389 = 8 611.
  • For februar (og alle videre måneder) blir resultatet det samme, altså 8 611.
  • Verdien på kaffemaskinen blir mindre over tid, mens vi ser at vi ikke får den voldsomme svingningen i resultat, noe som gjenspeiler det faktiske forholdet i bedriften.

Da gir regnskapet et mye bedre bilde av realiteten i bedriften din.

For mange kan dette virke litt rart, siden man ofte tenker på hvilke penger man faktisk har i lomma og at det er “resultatet”. Men regnskapet skal ikke kun inkludere penger i lomma (eller helst i bankkontoen), men også verdier av ting som bedriften eier. Derfor blir det riktig å regne på denne måten.

Avskrivninger i regnskapssystemet - slik gjør du

Vi har bygget en automatisert støtte for å registrere eiendeler og avskrivninger som hjelper deg og gjør at du slipper å opprette avskrivninger manuelt måned for måned. Les mer om dette her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer