Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Varelager og varetelling


Alle som selger varer vil vanligvis ha et varelager. Varer som skal være en del av varelageret er varer du selger videre eller bruker til produksjon. Ved slutten av året skal du ha en vareopptelling for å se om det har vært en økning eller reduksjon av varelageret. Denne endringen skal registreres som et manuelt bilag i regnskapssystemet.

Eiendeler som er til eget bruk skal ikke være med i varelageret, som for eksempel verktøy du ikke skal selge videre.

Varetelling

Varelager skal som regel telles opp ved årsslutt og føres vanligvis på den 31.12. Denne opptellingen må dokumenteres enten digitalt (f.eks. excel, word) eller manuelt (papir).

Varetellingen skal inneholde følgende:

 • Dokumentasjonen skal være datert, og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen
 • Varens art
 • Antall varer
 • Verdi for hver enkelt vare
 • Summeringskolonne for de spesifiserte varene

Dokumentasjonen på varetellingen skal legges ved på den manuelle føringen i regnskapssystemet når du registrerer økningen/reduksjonen av varelageret. Merk at vi ikke tillater opplastning av word og excel i regnskapssystemet, så du må konvertere filen til f.eks. PDF før den lastes opp. Husk å ta vare på den originale dokumentasjonen på et sikkert sted, for eksempel på en ekstern harddisk.

Du kan også lese mer om varetelling hos Altinn her.

Det er lurt å lage gode rutiner for varetelling i bedriften din for å spare tid og sikre at du husker å telle opp alle varene!

Varelager

Hvis det er første gang du foretar en varetelling, eller du har hatt en økning i varelageret ditt siden siste telling så skal dette føres som et manuelt bilag i regnskapssystemet. Det samme skal en reduksjon av varelageret siden sist telling.

 1. Gå til “Regnskap” > “Manuelt bilag”
 2. Legg inn en beskrivelse
 3. Legg ved dokumentasjonen av varetellingen som bilag
 4. Legg inn beløp og kontoer.

Eksempel på en økning av varebeholdning

 1. Gå til “Regnskap” > “Manuelt bilag”
 2. Legg inn en beskrivelse
 3. Legg ved dokumentasjonen av varetellingen som bilag
 4. Legg inn beløp
 5. Legg inn konto “1469 Beholdningsendring på innkjøpte varer for videresalg” under debet
 6. Legg inn konto “4390 Beholdningsendring for innkjøpte varer for videresalg” under kredit
 7. Klikk “Lagre”

Eksempel på en reduksjon av varebeholdning

 1. Gå til “Regnskap” > “Manuelt bilag”
 2. Legg inn en beskrivelse
 3. Legg ved dokumentasjonen av varetellingen som bilag
 4. Legg inn beløp
 5. Legg inn konto “4390 Beholdningsendring for innkjøpte varer for videresalg” under debet
 6. Legg inn konto “1469 Beholdningsendring på innkjøpte varer for videresalg” under kredit
 7. Klikk “Lagre”

Snakk med en regnskapsfører om du trenger hjelp til å føre varelageret ditt inn i regnskapet. Det er spesielt lurt når det kommer til hvilken kontoer du skal føre varelageret ditt mot og hvilken verdi du skal sette på varene dine.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer