Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Betalingsoversikt (Lukking av poster)


“Reskontro” er en måte å dele opp hovedboken og lage underkontoer. Dette gjøres for kunder, leverandører og ansatte. I denne hjelpeartikkelen går vi gjennom hvordan du lukker disse i betalingsoversikten.

Betalingsoversikten på kunder

Ved å gå til “Salg” > “Kunder” > “Betalingsoversikt” kan du se alle føringer som er gjort mot kundene dine. Du kan også matche posteringer her, slik at de “lukkes”. Dette er nyttig hvis du for eksempel vil lukke en kundefaktura mot en kreditnota, lukke en manuell betaling mot en kundefaktura og lignende.

  1. Gå til “Salg” > “Kunder” og finn kunden det gjelder
  2. Klikk på “Betalingsoversikt” (…)
  3. Huk av boksen ved siden av posteringene du ønsker å lukke mot hverandre
  4. Klikk “Lukk poster”

Du kan kun lukke poster som går totalt i 0,00,-. Det er for eksempel ikke mulig å lukke en kundefaktura med totalbeløp 100,00 mot en kreditnota som har totalbeløp -80,00, siden disse to beløpene ikke går i 0,00 totalt.

Du kan også åpne poster som er lukket her ved å velge noen lukkede poster og åpne dem.

Betalingsoversikten på leverandører

Fungerer på samme måte som kundefaktura.

  1. Gå til “Utgift” > “Leverandører” > og finn leverandøren det gjelder.
  2. Klikk på “Leverandørreskontro”
  3. Huk av boksen ved siden av posteringene du ønsker å lukke mot hverandre
  4. Klikk “Lukk poster”

Du kan også åpne poster som er lukket her.

Hvis du ikke ser en postering, sjekk at du har filtrert med perioden posteringen ligger i.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer