Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Slett (reverser) et manuelt bilag


Hvis du har et manuelt bilag som er helt feil og som ikke skal ligge i regnskapet ditt, kan du reversere det. Det er ikke mulig å slette manuelle bilag, men de kan reverseres slik at de blir “nullet ut” i regnskapet ditt.

 1. Gå til Regnskap > Bilagsliste
 2. Finn og klikk deg inn på det manuelle bilaget du vil reversere
 3. Bla helt ned og klikk på Reverser journalen

 1. Sett reverseringsdato til samme dato som den opprinnelige postering/journalen eller til den datoen du vil den reverserte posteringen skal ligge på
 2. Klikk på Reverser journalen

Nå opprettes det en ny postering i journalen med samme dato som den forrige, men selve posteringen har motsatt debet og kredit. Det betyr at det manuelle bilaget nå er “nullet ut” siden det nå går i null.

Hva hvis jeg har flere posteringer med ulike datoer jeg vil reversere?

Hvis du har et manuelt bilag som har flere posteringer og de posteringene har ulike datoer, må du først slette alle posteringene med unntak av ett. Etter at du har gjort det kan du reversere det manuelle bilaget. Merk at dette trenger du kun å gjøre hvis det er viktig for deg at det manuelle bilaget reverseres på samme dato som den opprinnelige posteringen.

 1. Gå til Regnskap > Bilagsliste
 2. Finn og klikk deg inn på det manuelle bilaget du vil reversere
 3. Klikk på Rediger journal
 4. Trykk på kryss-tegnet oppe i høyre hjørne på alle posteringer med unntak av én (f.eks. den øverste)
 5. Klikk på “Oppdater journal”
 6. Klikk på Reverser journalen og pass på at reverseringsdatoen er den samme datoen som den posteringen du lot være igjen i det manuelle bilaget.

Hvilken reverseringsdato skal jeg velge?

Når du reverserer et manuelt bilag kan du velge hvilken dato vi bokfører slettingen av denne journalen. Vær obs på at det finnes egne regler rundt dette. Hvis journalen inneholder mva og du velger å bokføre slettingen på en tidsperiode som du allerede har levert mva-oppgave for, må du levere en tilleggsoppgave for denne perioden.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer