Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Aksjonærregisteroppgaven


Aksjonærregisteroppgave er et langt og tungvint navn, men heldigvis er dette en enkel affære i Luca Regnskap. Alle aksjeselskap er pålagte å levere oppgaven én gang i året til Skatteetatens aksjonærregister.

Fristen for innlevering av aksjonærregisteroppgave er 31. januar.

Dette skal med i oppgaven:

 • Liste over alle aksjonærer i selskapet
 • Liste over alle endringer i selskapets aksjer i løpet av året, for eksempel kjøp eller salg, utstedelse av nye aksjer, eller om selskapet ble stiftet
 • Oversikt over eventuelt utbytte som ble utbetalt i løpet av fjoråret

Hjelpeartikkelen forklarer hvordan du enkelt leverer aksjonærregisteroppgaven i Luca Regnskap. For de som ikke bruker et regnskapsprogram som kan håndtere oppgaven, er manuell innlevering i Altinn alternativet.

Se kort forklaring på hva aksjonærregisteroppgaven er.

Hvis du har levert aksjonærregisteroppgave tidligere

Det enkleste er å la Luca hente din sist innlevert aksjonærregisteroppgave fra Altinn. Basert på denne vil programmet fylle ut et forslag til årets oppgave, som du selv eventuelt kan redigere.

Gjør slik:

 • Klikk på Styre og aksjonærer i hovedmenyen til venstre
 • Klikk på knappen Hent fra Altinn oppe til høyre
 • Login i Altinn

Luca henter nå informasjonen programmet trenger til å forhåndsutfylle årets oppgave. Øverst i listen over alle aksjonærregisteroppgaver ser du årets utgave, markert med grå bakgrunn. Dette er utkastet som Luca laget for deg.

Gjør slik:

 • Klikk på Rediger på oppgaven som nå er opprettet
 • Klikk på Registrer endring i aksjer dersom det er endringer - alternativene er kjøp og salg, stiftelse og emisjon
 • Hvis det er endringer - fyll ut den relevante informasjon for dine valg slik beskrevet nedenfor

NB! De fleste AS har ingen endringer fra fjoråret, og hvis dette gjelder ditt selskap trenger du naturligvis ikke foreta noen endringer. Hopp ned til siste avsnitt, så ser du hvordan oppgaven skal sendes inn.

Ved kjøp og salg av aksjer:

 • Klikk på Type og velg Kjøp/Salg
 • Oppgi tidspunkt for kjøpet/salget av aksjene - Luca viser kalender når du trykker på dette feltet
 • Oppgi navn på kjøper og selger
 • Oppgi antall aksjer
 • Oppgi hver aksjes pålydende
 • Klikk på Opprett når du er ferdig
 • Gjenta dersom det har vært flere kjøp eller salg

Ved stiftelse eller emisjon:

 • Klikk på Type og velg Stiftelse eller Emisjon
 • Klikk på Legg til aksjonær dersom navnet ikke er registrert tidligere og ikke vises i navnelisten i nedtrekksmenyen
 • Oppgi tidspunkt - Luca viser kalender når du trykker på dette feltet
 • Oppgi pålydende per aksje
 • Oppgi eventuelt innbetalt overkurs, eller la det stå 0 (null)
 • Oppgi antall aksjer
 • Klikk på Opprett når du er ferdig

NB! Ved en emisjon skal innbetalingen bekreftes av revisor. Fordi du uansett må involvere revisor, anbefaler vi at du lar revisoren ta seg av selve emisjonen. Da er du sikker på at det blir rett.

Hvis selskapet har betalt utbytte

Dersom utbytte ble utbetalt må du registrere dette i aksjonærregisteroppgaven før du sender den inn.

Gjør slik:

 • Klikk på Registrer utbytte
 • Oppgi utbetalingsdato - Luca viser kalender når du trykker på dette feltet
 • Oppgi navn på hver aksjonær som mottok utbytte, antall aksjer de eier, og beløp
 • Klikk på Opprett når du er ferdig

Hvis du ikke har levert aksjonærregisteroppgave tidligere

Luca oppretter et nytt utkast til aksjonærregisteroppgave dersom det er første gang selskapet skal levere oppgaven.

Gjør slik:

 • Klikk på lenken i teksten Gå til utkast for 2022

Her ser du at det foreløpig ikke er registrert noen aksjer. Det første du må gjøre er å registrere en eller flere aksjonærer.

Gjør slik:

 • Klikk på Registrer aksjonær
 • Oppgi navn og personnummer på aksjonæren

Som du nå ser er aksjonæren fortsatt ikke registrert i aksjonærlisten, og det er fordi vedkommende ikke er registrert med noen aksjer enda.

Gjør slik:

 • Klikk på Registrer endringer i aksjer
 • Velg Stiftelse
 • Oppgi tidspunkt
 • Oppgi pålydende per aksje
 • Oppgi eventuelt innbetalt overkurs
 • Klikk på Legg til aksjonær
 • Klikk på Opprett når du er ferdig

Alle disse tallene finner du i stiftelsesdokumentet til selskapet.

Nå ser vi at aksjonæren er kommet med på aksjonærlisten, og med det antallet aksjer du oppga. Vi ser også at inngående aksjer er 0 (null), noe som er helt riktig da selskapet ble stiftet i inneværende år. Utgående aksjer er registrert med det antallet aksjer du oppga, og med aksjens pålydende.

Innsending av aksjonærregisteroppgave

Da gjenstår det bare å få sendt inn aksjonærregisteroppgaven, og så trenger du ikke tenke på denne biten igjen før om 12 måneder.

Gjør slik:

 • Klikk på Send til Altinn

Vi anbefaler at du huker av for å signere innsendingen. Hvis du signerer nå med BankID inne i Luca, slipper du å gå inn i Altinn senere for å signere.

Det var det hele!

De neste to viktige datoene å huske på er 31. mai (levering av skattemelding og næringsspesifikasjon) og deretter 31. juli (levering av årsregnskap). Alt dette kan du få hjelp fra Luca til å fikse på noen få minutter.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer