Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Bil i enkeltpersonforetak


I denne hjelpeartikkelen forklarer vi hvordan et enkeltpersonforetak (ENK) skal føre utgifter til bil i regnskapet. Hvordan du bokfører bilutgiftene, og herunder hva slags fradrag du får, avhenger av hvem som eier bilen og hvor mye du kjører per år.

Kortversjonen:

 • A) Hvis bilen er privateid, leaset eller leid privat, men brukes også i jobbsammenheng mindre enn 6000 km per år – Du får fradrag for bilgodtgjørelse. Hvis bilgodtgjørelsen er høyere enn statens satser skal du betale personskatt av differansen.
 • B) Hvis bilen kjøres mer enn 6000 km per år i jobbsammenheng – Bilen skal registreres som en eiendel i foretaket og du kan kreve fradrag for faktiske utgifter.
 • C) Hvis bilen eies, leases eller leies av foretaket og du bruker den privat – Du skal betale skatt av den private bruken.
Begrepene kjøregodtgjørelse og kilometergodtgjørelse er det samme som bilgodtgjørelse – det vil si økonomisk kompensasjon når du bruker din egen private bil i yrkessammenheng.
Se vår korte forklaring på bil i enkeltpersonforetak

A) Bilen er privateid og du kjører under 6000 km per år

Hvis bilen er privateid, eller du har leaset/leiet den som privatperson, skal du føre utgiftene som bilgodtgjørelse så lenge kjørelengden under 6000 km per år.

Husk at dette gjelder kun når bilen brukes i yrkessammenheng. Det du kjører privat får du ikke fradrag for. Kjøring mellom hjem og vanlig arbeidssted regnes som privat kjøring. Privatkjøringen skal ikke med næringsspesifikasjonen når du leverer skattemeldingen.

Dette er statens satser:

 • 3,50 kroner per km du kjører
 • 1,00 kroner per km i tillegg for tilhenger
 • 1,00 kroner per km i passasjertillegg
 • 1,00 kroner per km i tillegg for kjøring på skogsvei eller anleggsvei

I tillegg til bilgodtgjørelse kan du kreve fradrag for utgifter bompenger, ferge, piggdekkavgift og parkering, så lenge utgiften er fra kjøring i jobbsammenheng. Denne typen utgifter får du ikke mva-fradrag for.

Slik registrerer du utbetalt bilgodtgjørelse i Luca:

 • Gå til Utgift –> Regninger
 • Klikk på Ny utgift
 • Legg inn bilaget (kjørebok)
 • Registrer kjøpet på vanlig vis

Regnskapskonto for betalt bilgodtgjørelse – 7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

Videoen viser deg det samme som vi beskrev her - hvordan du enkelt registrerer utgifter i Luca.

Noen faktiske utgifter kan gi fradrag

Så lenge du mottar bilgodtgjørelse for yrkeskjøring med privatbil får du i utgangspunktet ikke fradrag for faktiske utgifter. Det inkluderer forsikring, årsavgift, reparasjon, drivstoff og så videre.

Men, dersom utgiften er spesifikt knyttet til yrkeskjøringen, for eksempel reparasjon etter en skade som skjedde da du kjørte i jobbsammenheng, kan du få fradrag. Husk at slike hendelser må legges inn i kjøreboken, og de må kunne dokumenteres.

Kjørebok

Kjøreboken kan føres i et regneark, på papir eller med en løsning som for eksempel Autogear.

Hvis du lager kjøreboken selv må du få med dette for hver kjøretur:

 • Dato for kjøreturen
 • Hvor du kjørte (fra og fra)
 • Lengden på kjøreturen i antall kilometer
 • Ta med navn på passasjer(er) dersom du krever fradrag for tillegget
 • Ta med opplysning om tillhenger/antall kilometer på skogsvei/anleggsvei dersom du krever fradrag for tillegget

Hvis du ikke bruker en elektronisk kjørebokløsning, men i stedet f.eks. papir eller regneark, bør du vurdere å ta bilde av boken. Last bildet opp i Luca, så har du dokumentasjon i tilfelle du mister papirboken eller regnearket.

Personskatt av bilgodtgjørelse

Hvis du mot formodning mottar bilgodtgjørelse fra ditt eget ENK som er høyere enn statens satser, skal du betale personskatt av det overskytende beløpet. “Mot formodning” fordi det er ikke noe poeng å gjøre dette så enkeltpersonforetaket er ditt eget. Da er det mye enklere å heller ta ut pengene som lønn.

Men, om du insisterer så gjøres det slik:

 • Du mottar for eksempel 4,50 kr per kilometer i bilgodtgjørelse
 • Kjøring i yrkessammenheng er totalt 5000 km i løpet av året
 • Skattepliktig beløp er dermed 1 krone (4,50 – 3,50) x 5000 km = 5000 kroner
Brukes den privateide bilen utelukkende til yrkeskjøring, og aldri privat, selv ikke til og fra jobb? I så fall anses kjøretøyet som yrkesbil. Da kan du kreve fradrag for de faktiske bilkostnadene slik beskrevet lenger ned i hjelpeartikkelen.

B) Privat bil som kjøres mer enn 6000 kilometer per år

Når bilen kjøres mer enn 6000 kilometer per år i yrkessammenheng skal du ikke kreve fradrag for bilgodtgjørelse. Bilen skal da registreres som en eiendel i Luca Regnskap, og foretaket kan kreve fradrag for alle faktiske utgifter.

Utgiftene registrerer du på vanlig vis i Luca:

 • Gå til Innboks
 • Last opp kvittering eller faktura
 • Klikk på Ny utgift og velg den aktuelle fakturaen eller kvitteringen
 • Fyll ut som vanlig
 • Klikk på Registrer

Hvis du har betalt med dine private penger registrerer du utgiften slik beskrevet i denne hjelpeartikkelen.

Dette er de vanligste kontoene for bilutgifter:

 • Drivstoff bensin/diesel – 7000 Drivstoff selskapets transportmidler
 • Service, vask, vedlikehold – 7020 Vedlikehold selskapets transportmidler
 • Forsikring av kjøretøy – 7040 Forsikring selskapets transportmidler
 • Årsavgift og lignende – 7090 Annen kostnad transportmidler
 • Bompenger, fergebilletter og lignende – 7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

Husk at du ikke har krav på fradrag for mva for bilutgiftene, med mindre bilen har grønne skilter.

Hvis enkeltpersonforetaket skal overta din private bil

Hvis foretaket skal overta privatbilen din må du registrere dette som et kjøp. Bilen skal i tillegg registreres som en eiendel i Luca Regnskap dersom kjøpesummen er høyere enn 15 000 kroner (se neste avsnitt).

For å få skattefradrag for kjøpesummen må du først lage et salgsdokument mellom deg selv og foretaket ditt. Avtalen laster du opp i Luca Regnskap som et bilag.

Dette må med i salgsdokumentet:

 • Dato for kjøpet
 • Navn på selger
 • Navn på kjøper, adresse og organisasjonsnummer
 • En beskrivelse av hva foretaket kjøper (bil, merke, alder, osv.)
 • Kjøpesum – verdien av bruktbilen per i dag uten mva.
 • Dato når bilen ble overtatt av foretaket

Selve betalingen trenger du ikke gjennomføre hvis du ikke vil. Bilen trenger heller ikke omregistreres dersom den står på ditt eller din ektefelles navn. Du trenger ikke gjøre noe ytterligere dersom du som privatperson har lån på bilen. Lånet blir stående i ditt navn og skal ikke inn i regnskapet.

Slik registrerer du kjøpet av bilen i Luca:

 • Gå til Innboks
 • Klikk på bilaget (salgsdokumentet)
 • Klikk på Registrer
 • Du kan samtidig registrere eiendelen

Så snart foretaket står som eier av bilen skal du fra nå av ikke kreve fradrag for kjøregodtgjørelse, men for faktiske utgifter. Hvordan dette gjøres er forklart lenger ned i hjelpeartikkelen.

Registrere bilen som eiendel og avskrivning

Dersom kjøpesummen er over 15 000 kroner må du registrere bilen som en eiendel (uten mva). Når du har registrert eiendelen vil Luca sørge for at avskrivningen blir korrekt. Før du starter registreringen må du ha lastet opp bilaget/salgsdokumentet.

Du kan enkelt registrere bilen som eiendel samtidig som du registrerer kjøpet (se avsnittet ovenfor).

Hvis du ikke gjorde dette registrerer du eiendelen og starter avskrivningen slik:

 • Gå til Utgift -> Eiendeler -> Ny eiendel
 • Klikk på Ny eiendel eller Registrer
 • Opprett navn på eiendelen
 • Legg in dato for kjøp og kjøpesum
 • Velg balansekonto og avskrivningskonto
 • Velg startdato for avskrivning og lengde på avskrivningen
 • Velg skatteavskrivningskategori (Luca foreslår dette basert på hvilken konto du velger)
 • Klikk på Registrer eiendel

Bilen er nå registrert og vil bli avskrevet frem til verdien er 0.00 kroner.

Hvis du kjøper bil fra en annen person/firma

En bil du kjøper fra andre registrerer du som et vanlig kjøp i Luca Regnskap. Husk at du også her må registrere bilen som en eiendel slik beskrevet ovenfor. Luca sørger for automatisk avskrivning dersom kjøpesummen er over 15 000 kroner.

Et eventuelt lån på bilen skal ikke registreres i regnskapsprogrammet. Lånet er ditt private og håndteres gjennom skattemeldingen.

C) Hvis foretaket leaser eller leier bilen

En bil som leases eller leies av foretaket gir deg rett til fradrag for faktiske utgifter. Før utgiftene slik beskrevet ovenfor.

Hvis du selv som privatperson leier eller leaser bilen kan du ikke kreve fradrag for faktiske utgifter. Dette håndteres på samme måte som privatbil som brukes i yrkessammenheng, og du får da fradrag for bilgodtgjørelse.

Privat bruk av enkeltpersonforetakets bil

Bruker du bilen også privat? I så fall skal du som privatperson betale skatt av denne fordelen/ytelsen. Dette defineres som Fri bil (privat bruk av selskapets bil), og fordelen rapporteres som lønn. Husk at denne regelen gjelder også dersom bilen er leaset eller leid av fortaket.

Les denne hjelpeartikkelen om hvordan du registrerer bruk av fri bil i Luca Regnskap.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer