Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Føre aksjehandler i regnskapet


Her går vi gjennom hvordan du skal føre aksjer og aksjehandler i regnskapet ditt.

Denne artikkelen er skrevet for de som eier et aksjeselskap hvor selskapet

  • Eier en eller få aksjer
  • Har få eller ingen transaksjoner i disse aksjene
  • Ikke driver med aksjehandel som en del av virksomheten.

Hvis du har behov for å føre flere aksjer eller handler så anbefaler vi at du tar en titt på vår aksjemodul, den er laget for å automatisk føre aksjehandel i regnskapet.

Hvilken konto skal jeg føre aksjer på?

Det finnes mange kontoer for aksjer i kontoplanen, og hvilken man fører på avhenger av en rekke spørsmål:

  • Er aksjen børsnotert?
  • Er det utenlandsk selskap
  • Er det innenfor fritaksmetoden?
  • Er det langtidsinvestering?
  • Hvor stor eierandel har du i selskapet?

Grunnen til at man fører på ulike kontoer er at det er ulike skatteregler for de ulike aksjene.

Basert på disse spørsmålene kan du finne din konto i tabellene under

Langtidsinvesteringer

Langtidsinvesteringer er aksjer som du har tenkt å eie i mer enn 3 år, de er på eierkonto i 1300-serien. NB! Ingen børsnoterte aksjer skal defineres som langtidsinvesteringer.

Eierkonto Vinstkonto Tapskonto Eierandel Utenlandsk Fritaksmetoden
1300 8007 8007 Over 50% Nei  
1306 8007 8007 Over 50% Ja Ja
1308 8008 8008 Over 50% Ja Nei
1310 8017 8017 Mellom 20% og 50% Nei  
1316 8017 8017 Mellom 20% og 50% Ja Ja
1318 8018 8018 Mellom 20% og 50% Ja Nei
1350 8078 8178 Under 20% Nei  
1356 8077 8177 Under 20% Ja Ja
1357 8078 8178 Under 20% Ja Nei

Norske selskaper er alltid dekket av fritaksmetoden og er derfor ikke relevant for å velge konto for norske selskap.

Korttidsinvesteringer

Korttidsinvesteringer er aksjer som du har tenkt å eie i mindre enn 3 år, de er på eierkonto i 1800-serien. Her har ikke eierandel noe å si.

Eierkonto Vinstkonto Tapskonto Utenlandsk Børsnotert Fritaksmetoden
1800 8017 8017 Nei Nei  
1806 8017 8017 Ja Nei Ja
1808 8018 8018 Ja Nei Nei
1810 8077 8177 Nei Ja  
1815 8077 8177 Ja Ja Ja
1816 8078 8178 Ja Ja Nei
1820 8077 8177 Nei Nei  
1825 8077 8177 Ja Nei Ja
1893 8078 8178 Ja Nei Nei

Føre kjøp av aksjer.

For dette eksempelet kan vi anta at du har kjøpt aksjer for 100 kroner i et norsk selskap som ikke er børsnotert, og hvor du eier under 20% av selskapet og du har tenkt til å holde aksjen over 3 år. Fra tabellene over ser vi da at eierkonto er 1350, vinstkonto er 8078 og tapskonto er 8178.

Vi kan da føre kjøpet av aksjene slik:

Debet Kredit Beløp
1350 1920 100

Hvis du senere selger alle aksjene for 150 kroner så har du hatt en gevinst på 50 kroner og kan føre salget slik:

Debet Kredit Beløp
1920 1350 100
1920 8078 50

Hvis du har ført dette riktig så vil vår årsmodul automatisk plukke dette opp og føre det i årsregnskapet.

Dersom du gjør flere kjøp og salg må du passe på å følge FIFO-modellen, dvs at du beregner gevinst/tap på de eldste aksjene først. Dette kan fort bli komplisert og vi da kan vi anbefale vår aksjemodul som regner dette automatisk for deg og fører det i regnskapet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer