Kontobeskrivelser

2781 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn


Alle konti

© 2021 Luca Labs AS.