Kontobeskrivelser

Konto: 8027

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, innenfor fritaksmetoden


Alle konti

© 2021 Luca Labs AS.