Kontobeskrivelser

Konto: 8077

Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden


Alle konti

© 2021 Luca Labs AS.