Kontobeskrivelser

6000 - Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom


Alle konti

© 2021 Luca Labs AS.