Kontobeskrivelser

Konto: 8018

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenfor fritaksmetoden


Alle konti

© 2021 Luca Labs AS.