Kontobeskrivelser

Konto: 8007

Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, innenfor fritaksmetoden


Alle konti

© 2021 Luca Labs AS.